รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ได้ลูกค้าใหม่
 • ลดขั้นตอนที่ไม่มีประโยชน์
 • สร้างความผูกพันกับลูกค้า
 • ลดค่าใช้จ่าย
 • เพิ่มยอดขาย
 • สร้างรายได้เพิ่มเติม
ฉันอยากจะมีที่ปรึกษาส่วนตัว

เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัทของคุณสามารถรับผลประโยชน์กับไลโคเนทได้อย่างไร!

ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับในฐานะบริษัทร่วมค้า

 • ได้ลูกค้าใหม่และลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
 • สร้างความผูกพันให้ลูกค้าของคุณกับร้านค้าของคุณ
 • สร้างความปลอดภัยและความมั่นคงในการวางแผนสำหรับธุรกิจของคุณ
 • บรรลุเป้าหมายในการใช้บริการของลูกค้าและยอดขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น
 • ลดค่าใช้จ่ายของคุณ
 • สร้างรายได้เพิ่มเติมผ่านการช้อปปิ้งที่ร้านค้าอื่นๆ

ตัวเลขสำคัญของไลโอเนส