Impresum

medija, izdavač, odgovorni urednik i ponuđač usluga

myWorld Sarajevo d.o.o.
Trg djece Sarajeva 1, BBI Centar 4A,
BiH-71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0) 33 / 265 390
Faks.: +387 (0) 33 / 265 391
E-Mail: service.ba spam@gohere.go cashback-solutions.com
www.cashback-solutions.com
https://uterm.cashback-solutions.com

myWorld Sarajevo d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu
upisano u Registar privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu pod brojem 65-01-0532-12
PDV broj 201760320005
Direktor: Živorad Kovačević

Ovlašteno servisno društvo od strane Lyoness d.o.o. Sarajevo

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz 
Austrija
Telefon: +43 (0)316 7077700
Fax: +43(0) 316 / 70 77 444
Email: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag

Dioničko društvo
Registrovano pod FN389134g u Regionalnom sudu za ZRS Graz
UID-NR.: ATU67661657

Upravni odbor: Marko Sedovnik/Chairman; Bettina Rieger; Kerstin Suppan-Eibinger, MBA, Mag. (FH) Jörg Singer

Podaci firme relevantni za ECG nalaze se na firmena-z.wko.at.


Mjesto rješavanja sporova u skladu sa Odredbama (EU) br. 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Pružanje usluga i obračun pretplate na Cashback Solution Services obavlja mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria. Trgovački registar FN 389134g, Email: office@myworld-solutions.ag / Tel .: +43 (0) 316 7077 0
Imate sva prava na ispravku i brisanje, ograničavanje obrade podataka i na prigovor. U tu svrhu kontaktirajte nas. Ukoliko ste mišljenja da obrada Vaših ličnoh podataka krši Opštu odredbu o zaštiti podataka ili na neki drugi način krši Vaša prava u vezi sa zaštitom podataka, obratite se našoj odgovornoj osobi za zaštitu ličnih podataka. U slučaju da ni ona ne pronađe za Vas prihvatljivo rješenje, možete uložiti žalbu nadležnoj službi. Nadležna služba je služba za zaštitu podataka u Austriji.

Odgovorna osoba za zaštitu osobnih podataka
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Beč
E-mail: data.protection spam@gohere.go myworld.com

Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at