Šta možemo učiniti za Vas?

Kako bismo obradili Vaš upit u što kraćem mogućem roku molimo Vas da odgovorite na nekoliko pitanja.

1. Koliko poslovnica (koje klijenti mogu posjetiti) posjeduje Vaša firma?

2. Kako glasi adresa Vašeg Online Shop-a?

2. Vodi li Vaša firma Online Shop?

3. Koji online shop sistem koristite?

4. Koje podatke dobijamo od Vas kako bismo sa Vama stupili u kontakt?

5. Kako glase okvirni podaci Vašeg Online Shop-a?

Sudjelujem u Affiliate mreži.

6. Kako Vam možemo pomoći?

mWS myWorld Solutions AG
onlinepartner.ba@myworld.com