Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING INFORMATIE OVEREENKOMSTIG ART. 13, 14 AVG

Wij nemen de bescherming van uw persoons- en bedrijfs-gerelateerde gegevens zeer serieus en streven ernaar om het gebruik van onze services veilig te maken. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij van u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit doen en hoe wij uw gegevens beschermen.

Inhoudsopgave
  1. Toepassingsgebied
  2. Welke gegevens leggen wij vast?
  3. Cookies en web tracking
  4. Conversiemeting met de Facebook-pixel
  5. Sharing
  6. Gebruik van gegevens
  7. Bescherming van gegevens en doorgifte
  8. Uw rechten op gegevensbescherming en contact

1. Toepassingsgebied

Deze verklaring is geldig voor de Cashback World websites onder http://www.cashback-solutions.com, oproepbare website. Let op dat deze tevens naar andere websites verwijst, ook naar die van andere landen waarvoor afwijkende privacyregels kunnen gelden.

De voor de verwerking verantwoordelijke is de

myWorld Belgium BVBA
Belgicastraat 7
1930 Zaventem
Fax: + 32(0)2/894.88.90
E-Mail: service.be spam@gohere.go cashback-solutions.com

De functionaris voor gegevensbescherming is

Peter Oskar Miller
HXS GmbH
Millergasse 3
1060 Wien
data.protection spam@gohere.go myworld.com

In het kader van de verdere ontwikkeling van onze websites en ter verbetering van onze services, kan het voorkomen dat aanvullingen op deze privacyverklaring noodzakelijk worden. In dat geval zullen wij u vooraf hierover informeren en zo nodig om uw afzonderlijke toestemming vragen.

2. Welke gegevens leggen wij vast?

Tot de persoons- en bedrijfsgerelateerde gegevens die wij over u verwerken, behoren alle gegevens met betrekking tot persoonlijke of zakelijke situaties die wij van u in het kader van uw activiteit als Lyconet Marketer ontvangen, en die direct of indirect aan u kunnen worden gekoppeld (bijv. via uw lidmaatschapsnummer). Dit zijn o.a. uw Member-ID, uw volledige naam, titel, geslacht, uw geboortedatum, uw postadres, de adrescoördinaten (lengte- en breedtegraad), uw telefoonnummer(s), faxnummer, uw e-mailadres en uw bankgegevens evenals in het kader van een eventueel bestaande CashbackWorld-lidmaatschap ontstane gegevens over uw koopgedrag (aankoopdatum, plaats van aankoop, tijdstip van aankoop, totaalbedrag van de aankoop, valuta, winkelmandje, branche, type aankoop – online/offline, bij de KMO, bij Key Accounts, met giftcard, met Cashback Card).

3. Cookies en web tracking

Onze websites maken gebruik van zogenaamde cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en daar weer kunnen worden opgehaald. Cookies worden gebruikt om het aanmelden bij onze diensten voor u mogelijk te maken en de website voor u te personaliseren.

U kunt een deel van ons webaanbod ook gebruiken zonder dat u zich hoeft te registreren resp. in te loggen. Ook in dat geval wordt bepaalde informatie automatisch vastgelegd om statistische gegevens over het gebruik en de efficiency van ons webaanbod te verzamelen en om dit aan de behoeften van onze gebruikers aan te passen. Om die reden verzamelen en verwerken wij informatie over uw IP-adres, de tijd en duur van uw bezoek, het aantal bezoeken dat u brengt, het formuliergebruik, uw zoekinstellingen, uw weergavebeeld en uw instellingen voor favorieten op onze website. De opslagduur van de cookies is verschillend. Wij gebruiken voornamelijk cookies die na beëindiging van uw bezoek op onze website automatisch worden verwijderd (zogenoemde “sessie-cookies”). Wij leggen iedere toegang tot onze website vast evenals iedere keer dat een op de website opgeslagen bestand wordt opgehaald. De door ons ingestelde cookies zijn uitsluitend bedoeld voor onze informatie en worden door mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Oostenrijk in opdracht van de myWorld Belgium BVBA verwerkt om de verzamelde informatie te analyseren.

Wij maken gebruik van JavaScript om uw gebruiksgedrag op onze website vast te leggen, om onze webservices aan te passen op de behoeften van onze gebruikers. Hierbij bepalen wij uw browsertype, locatie, tijdstip en duur van uw gebruik, URL en pagina-aanduiding alsmede de verwijzende website. U heeft de mogelijkheid om de vastlegging van deze gegevens af te wijzen door JavaScript direct via uw webbrowser te deactiveren.

Daarnaast gebruiken wij de volgende tools:

Daarnaast gebruiken wij de volgende tools:

Google Analytics

Dit is een webanalysetool van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten, hierna “Google”, waarmee uw online-activiteiten op onze website worden vastgelegd en bepaald wordt hoeveel gebruikers ons op internet bezoeken en welke inhoud van de website wordt bekeken alsmede hoe vaak. De analyse geschiedt anoniem. De cookies van Google Analytics_(gat_UA-102544931-1: Google Analytics Universal Tracking, _ga: Google Analytics Universal Tracking, __gid: Google Analytics Universal Tracking) worden – inclusief het IP-adres van Google Analytics Tool Anonymous en de gebruiksdata – normaal gesproken naar een server van Google in de Verenigde Staten gezonden en daar opgeslagen. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Google Analytics biedt op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de de mogelijkheid om het vastleggen van gegevens af te wijzen.

Piwik Open Analytics-platform

Hiermee leggen wij uw online-activiteiten op onze website vast en berekenen we hoeveel gebruikers ons op internet bezoeken en welke inhoud op onze website hoe vaak wordt bekeken. De analyse geschiedt anoniem. De cookies worden op uw computer opgeslagen. Voor meer informatie ga naar: https://piwik.org/faq/.

Google AdWords

Hiermee worden bezoeken aan de website voor reclamedoeleinden (remarketing) opgenomen in Google en in het Display Network. Uw browser slaat bij het bezoek aan de website cookies op (IDE: Google AdWords Cookie), waarmee u als bezoeker herkend kunt worden wanneer u websites ophaalt die tot het reclamenetwerk van Google behoren. Op deze sites kunnen dan reclameadvertenties aan u als bezoeker worden gepresenteerd die op inhoud betrekking hebben, die u eerder op andere websites heeft opgehaald en die de remarketingfunctie van Google gebruikt. U kunt het vastleggen van de gegevens door Google AdWords afwijzen op de website http://www.google.com/settings/ads.

Conversion Tracking van Google AdWords

Hiermee maken wij conversion-statistieken die de effectiviteit van onze online-reclamecampagnes meten. Het cookie voor conversion-tracking (IDE: Google AdWords Cookie)wordt ingesteld als een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Volgens de privacybepalingen van Google worden er geen persoons- of bedrijfsgerelateerde gegevens verwerkt. Als u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u tegen dit gebruik bezwaar maken doordat u het cookie van de Google conversion-tracking via de gebruiksinstellingen van uw internetbrowser deactiveert.

Salesforce Marketing Cloud

Hiermee nemen wij uw surfgedrag op onze website op ter optimalisatie van ons aanbod. Wij berekenen hiermee hoeveel gebruikers ons op internet bezoeken en welke inhoud op onze site wordt bekeken en hoe vaak. De analyse geschiedt anoniem en wordt met behulp van Predictive Intelligence voor een verbeterde weergave van het aanbod geautomatiseerd gebruikt. Bij geregistreerde Leden wordt het surfgedrag van de gebruiker op de website ter verbetering van de gebruikersbeleving opgenomen en gebruikt om relevante inhoud op de gebruiker af te stemmen. De cookies van Salesforce worden in de regel naar een server van Salesforce in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen.

Microsoft Application Insights

Application Insights is een service van Microsof, waarmee wij de prestatie en de gebruiksvriendelijkheid van de website kunnen bevaken en verbeteren. Deze dienst analisiert de topelemetrie-data (aantal paginaweergaves, laadtijd van pagina's, ondervonden uitzonderingen en het volgen van AJAX-afhankelijkheden) en slaagt deze op. De cookies (¬ai_user, ai_session) worden meestal verzonden naar een Microsoft-server in de VS en daar opgeslagen.

Hotjar

Hiermee verzamelen wij niet-persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief standaard internetprotocolgegevens en gedragspatronen wanneer u onze website bezoekt. Dit wordt gedaan om u een betere gebruikerservaring te bieden, voorkeuren te identificeren, technische problemen te diagnosticeren, ontwikkelingen te analyseren en onze website te verbeteren.

De volgende informatie wordt verzameld met betrekking tot uw apparaat en browser: IP-adres van het apparaat (deze wordt verzameld en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van het apparaat, type apparaat (individuele apparaat-ID's), besturingssysteem en browsertype. geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal bij het bekijken van onze website.

De volgende informatie wordt verzameld met betrekking tot uw gebruikersinteractie: muisgebeurtenissen (bewegingen, positie en klikken), toetsaanslagen.

Hotjar registreert ook log-gebaseerde gegevens verzameld door onze website op een steekproefbasis: verwijzend domein, bezochte pagina's, geografische locatie (alleen land), bij het bekijken van onze website voorkeurstaal, datum en tijd wanneer de pagina's van onze website toegankelijk waren ,

Door de opt-outpagina https://www.hotjar.com/opt-out te bezoeken en op "Hotar uitschakelen" te klikken, kunt u op elk moment weigeren om uw gegevens op te halen bij Hotjar wanneer u onze website bezoekt.

Naast de in de gebruikte analysetools beschreven cookies worden ook nog de volgende cookies gebruikt:

Cookie

Uitgever

Doel/functie

language

Cashback World

Dit cookie slaat de taalinstellingen van de gebruiker op.

cookiesession1

Cashback World

Dit cookie is bedoeld voor de belastingverdeling van der HTTP-aanvragen in de netwerkinfrastructuur.

authSession

Cashback World

Cookie dat voor de duur van één sessie aangemaakt wordt en de sessie-ID bevat.

authToken

Cashback World

Authenticatiecookie dat voor ingelogde gebruikers wordt aangemaakt om deze eenduidig te kunnen identificeren.

lyo_AT_cookie_privacystatement

Cashback World

Dit cookie dient voor het controleren of de websitegebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

__RequestVerification_Token

Cashback World

Is een anti-vervalsing-token cookie en wordt gebruikt om een CSRF-aanval te voorkomen.Let op dat de gebruikelijke internetbrowsers volgens de standaardinstellingen cookies accepteren. U kunt uw toestemming voor het gebruik van de cookies intrekken. U kunt uw browser bijvoorbeeld zo instellen dat u alle of bepaalde cookies afwijst of dat u vóór de ontvangst van een nieuw cookie (opnieuw) toestemming gevraagd wordt. De meeste browsers bieden u een handleiding hierover onder het met “Help” aangeduide menu-item in de menubalk. U wordt daar ook geïnformeerd over hoe u de reeds ontvangen cookies weer kunt verwijderen.

Let op dat u mogelijk niet alle functies van onze websites kunt gebruiken als u geen of niet alle cookies accepteert.

Bij het gebruik van onze website krijgt u een informatiebalk te zien met ‘Als u doorgaat resp indien nodig. u zich indien mits een toestemmingsverklaring die wij afzonderlijk aanvragen, akkoord verklaart accepteert u onze cookies’ en een verwijzing naar ons cookiebeleid. Door het verdere gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat de bovenvermelde cookies en tools gebruikt mogen worden.

4. Conversiemeting met de Facebook-pixel

Wij gebruiken met uw toestemming binnen onze website de “Facebook-pixel” (Facebook Cookie voor de opt-out-identificiering;) van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (“Facebook”). Dit is een cookie, dus een klein tekstbestand, dat op uw computer wordt opgeslagen en daar weer kan worden opgehaald. Met behulp hiervan kunnen acties van gebruikers worden getraceerd nadat deze een reclameadvertentie van Facebook gezien of aangeklikt hebben. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van de reclameadvertenties van Facebook voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden vastleggen. De op die manier verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, en identificeren dus niet de gebruikers. De gegevens van Facebook worden echter opgeslagen en verwerkt zodat een koppeling met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, volgens de richtlijn van Facebook over het datagebruik (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt het voor Facebook en haar partners mogelijk maken om reclameadvertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Daarnaast kan voor deze doeleinden een cookie op uw computer worden opgeslagen. Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met het gebruik van de Facebook-pixel.

5. Sharing

Op de website zijn share-buttons geïntegreerd van de socialemediaproviders Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten, XING, welke wordt geëxploiteerd door XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten en Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. Bovendien is er een share-button voor e-mails geïntegreerd. De share-buttons zijn herkenbaar aan het desbetreffende logo.
Alle share-buttons zijn conform de gegevensbescherming ingericht. Pas wanneer u op de desbetreffende "Share Button" op deze website klikt (en alleen dan), wordt er een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de server van de provider van het betreffende sociale netwerk. Volgens de providers van de genoemde sociale media worden zonder een klik op de betreffende share-button geen persoonlijke gegevens van de sociale media verzameld zolang u niet in deze sociale netwerken ingelogd bent.  Alleen bij ingelogde Leden worden zulke gegevens, onder andere het IP-adres, verzameld en verwerkt. Voor zover u geen koppeling wenst van het bezoek op onze website met uw betreffende gebruikersaccount van de socialemediaprovider, kunt u uitloggen uit de gebruikersaccount van het betreffende sociale netwerk.

Wij wijzen u er hierbij op dat wij als aanbieder van de website geen kennis verkrijgen van de inhoud van de verzonden gegevens noch van het gebruik van deze gegevens door de sociale media. Meer informatie over het datagebruik door de sociale media vindt u in de privacyverklaringen van de genoemde sociale media.

6. Gebruik van gegevens

Wij gebruiken uw persoons- en bedrijfsgerelateerde gegevens uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. De p persoons- en bedrijfs-gerelateerde gegevens die u ons bij uw registratie als Cashback World Lid alsmede tijdens uw deelname als Loyalty Partner van Cashback World terbeschikking stelt, leggen wij vast en verwerken wij uitsluitend in het kader van de vervulling van onze contractuele verplichtingen jegens u. Daarnaast gebruiken wij uw persoons- en bedrijfs-gerelateerde gegevens slechts in die gevallen waarin u ons speciaal hiervoor uw toestemming verleent (Art 6 lid 1 a AVG).

Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld voor de communicatie met u, om uw identiteit te verifiëren en om uw persoonlijke lidmaatschapsbereik op onze website aan u ter beschikking te kunnen stellen, om uw aanvragen en bestellingen te kunnen verwerken en om onze services aan u ter beschikking te kunnen stellen. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om de vergoedingen waarop u vanwege uw deelname aan het Cashback World Programma recht heeft, te berekenen en aan u toe te wijzen.

Indien u ons uw afzonderlijke toestemming hiervoor gegeven heeft, gebruiken wij uw gegevens ook in de omvang van uw toestemming om u bijvoorbeeld over aanbiedingen en acties van onze Loyalty Partner’s te informeren.U kunt deze toestemming op elk moment herroepen, waarbij de herroeping de verdere verwerking voor de toekomst ontoelaatbaar maakt.

We slaan uw persoons- en bedrijfsgerelateerde gegevens op zolang er een zakelijke relatie met u bestaat en bovendien indien er langere wettelijk voorziene bewaartermijnen bestaan of indien we de gegevens nodig hebben in het kader van een officiële procedure.

7. Bescherming van gegevens en doorgeven

Ter bescherming van uw gegevens maken wij onder andere gebruik van encrypties bij het verzenden van gegevens (SSL-encryptie), firewalls, software tegen hackeraanvallen en nog andere veiligheidsmaatregelen volgens de nieuwste stand van de techniek. Bij de communicatie per e-mail kunnen wij de bescherming van de gegevens alleen op basis van de nieuwste stand van de techniek garanderen.

Het gebruik van uw persoons- en bedrijsgerelateerde gegevens gebeurt in principe door myWorld Belgium BVBA als contractpartner van de Leden als voor de verwerking verantwoordelijke. De myWorld Belgium BVBA maakt voor de afhandeling gebruikvan mWS myWorld Solutions AG en de myWorld Belgium BVBA als opdrachtsverwerker. Het doorgeven/ter beschikking stellen van uw persoons- en bedrijsgerelateerde gegevens kan, zoals hierna vermeld, aan bepaalde dienstverleners alsmede binnen de myWorld Groep, Lyoness Groep en Lyconet Groep plaatsvinden:Wij maken voor het verlenen van onze services, het communiceren met u en voor het beheren van onze website gebruik van bepaalde opdrachtsverwerker. Wij verzekeren u dat wij deze opdrachtsverwerker zorgvuldig selecteren om een rechtmatige en veilige gegevensverwerking te waarborgen. Bovendien hebben wij de opdrachtsverwerker ertoe verplicht uw persoons- en bedrijsgerelateerde gegevens slechts volgens onze gedocumenteerde instructies in overeenstemming met de Belgische en Europese pricacywetgeving en alleen voor het bestemde doe te gebruiken l. Een verdergaand gebruik van de gegevens door deze opdrachtsverwerker is uitgesloten.

Daarnaast geven wij uw persoons- en bedrijsgerelateerde gegevens met vrijwaring van de vereiste maatregelen ter bescherming van gegevens binnen de myWorld Groep door, voor zover dit voor de uitvoering van het Cashback World Programma, de registratie van uw aankopen en de berekening van de hieruit resulterende vergoedingen overeenkomstig de Lyconet Compensatie Plan nodig is. De vennootschappen van de Cashback World Groep zijn tegenover ons eveneens ertoe verplicht om uw persoons- en bedrijsgerelateerde gegevens slechts te gebruiken voor het betreffende concrete doel en overeenkomstig de Belgische en Europese privacywetgeving. De betreffende diensten zijn in het bijzonder de volgende: het opnemen van contact middels elektronische berichten (bijv. e-mail, sms of Push-berichten), per fax, per telefoon of per brief ter informatie over producten en acties van de Loyalty Partner’s, de identificatie van aanbiedingen die met uw interesses overeenkomen, de uitvoering van tevredenheidsenquêtes, de exploitatie van informatietelefoonnummers alsmede het bewerken van transacties. Indien en voor zover het voor het verrichten van een concrete dienstverlening voor u nodig is, zullen wij de hiervoor vereiste persoons- en bedrijsgerelateerde gegevens aan de Loyalty Partner’s doorsturen. De Loyalty Partner’s zijn van hun kant tegenover ons verplicht om uw persoons- en bedrijsgerelateerde gegevens slechts te gebruiken overeenkomstig de Belgische en Europese privacywetgeving en telkens voor het betreffende concrete doel.

De myWorld Groep is internationaal actief. Onze economische activiteiten, managementstructuren en onze technische infrastructuur gaan over landsgrenzen heen. Wij zenden daarom uw persoons- en bedrijsgerelateerde gegevens voor zover dit voor de uitvoering van het Cashback World Programma, de registratie van uw aankopen en de berekening van de hieruit resulterende lidmaatschapsvoordelen of marges nodig is,ook naar andere vennootschappen van de myWorld groep in het buitenland. Voor het verzenden van uw persoonlijke gegevens naar de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, naar Zwitserland en naar andere landen met een passend niveau van gegevensbescherming is er geen verdere toestemming of administrative vergunning nodig. Voor zover een verzending van uw persoons- en bedrijsgerelateerde gegevens echter naar andere als de zojuist genoemde landen dient plaats te vinden, zullen wij voorafgaande informeren en uiteraard de toepasselijke privacywetgeving naleven, passende garanties bieden en zorgen voor de handhaving van uw rechten en rechtsmiddelen..

Aan andere personen dan de bovengenoemde B2B Loyalty Partner’s, opdrachtverwerkers en myWorld-vennootschappen zullen wij uw persoons- en bedrijsgerelateerde gegevens niet doorgeven, tenzij u hiervoor uw toestemming aan ons heeft verleend of indien hiertoe een wettelijke verplichtung bestaat

8. Uw rechten , inzake gegevensbescherming en contact

U heeft het recht om inlichtingen te verkrijgen btreffend de van uw verwerekte persoons- en bedrijsgerelateerde gegevens en u kan de aanpassing, verwijdering of beperkingen van de verwerking vorderen. Tevens hebt u het recht van bezwaar en het recht op overdraagbaarheid van gegevens (i.e. u heeft het recht, de gegevens, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen)

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoons- en bedrijsgerelateerde gegevens in strijd is met de Europese Algemene Verorderung Gegevensbescherming heeft u het recht op bezwaar in te dienen bij de Belgische Privacycommissie (,www.privacycommission.be) of een toezichthoudende autoriteit van een andere EU-Lidstaat.

Indien het gebruik van uw persoons- en bedrijsgerelateerde gegevens gebaseerd is op uw toestemming kan u deze toestemming tot verwerking van uw persoons- en bedrijsgerelateerde gegevens voor de toekomst zonder opgaaf van redenen herroepen. Een dergelijke herroeping heeft de ontoelaatbaarheid van het verdere gebruik van de gegevens tot gevolg.

De herroeping dient in dat geval schriftelijk (per brief, fax of e-mail) aan het volgende adres gericht te worden:

myWorld Belgium BVBA
Belgicastraat 7
1930 Zaventem
Fax: +32 (0)2/894.88.90
E-mail: service.be spam@gohere.go cashback-solutions.com

Wij verzoeken u om zich ook bij vragen omtrent het gebruik van uw gegenvens eveals voor de handhaving van uw rechten inzake gegevensbescherming aan dit adres te richten.