Privacy Policy

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE DLE ČL. 13, 14 GDPR

Ochranu Vašich osobních údajů a údajů Vaší společnosti bereme velmi vážně a vynakládáme velké úsilí na zajištění bezpečného využívání našich služeb. Zavazujeme se dodržovat zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, které údaje o Vás shromažďujeme, jak je používáme a za jakým účelem tak činíme a jak Vaše údaje chráníme.

Obsah
  1. Rozsah platnosti
  2. Které údaje jsou shromažďovány
  3. Soubory cookie a Web Tracking
  4. Sledování konverzí za pomoci Facebook Pixelu
  5. Sdílení
  6. Používání údajů
  7. Bezpečnost údajů a jejich předávání
  8. Vaše práva na ochranu osobních údajů a kontaktní informace

1. Rozsah platnosti

Toto prohlášení se vztahuje na webovou stránku Cashback World nacházející se na adrese http://www.cashback-solutions.com. Upozorňujeme, že tato adresa odkazuje na další webové stránky Cashback World, včetně webových stránek z jiných států, pro které mohou platit odlišná pravidla ochrany osobních údajů.

Zodpovědný dle zákona na ochranu osobních údajů


myWorld, s.r.o. Evropská 2591/33e
160 00 Praha
service.cz spam@gohere.go cashback-solutions.com

Osoba zodpovědná za ochranu údajů

Peter Oskar Miller
HXS GmbH
Millergasse 3
1060 Vienna, Austria
data.protection spam@gohere.go myworld.com

V průběhu dalšího vývoje našich stránek, jehož cílem je zlepšování našich služeb, může vzniknout potřeba doplnění tohoto prohlášení o ochraně údajů. V takovém případě Vás budeme o této skutečnosti předem informovat a požádáme Vás o Váš dodatečný souhlas, bude-li to zapotřebí.

2. Které údaje jsou shromažďovány

„Osobní údaje“ a „údaje Vaší společnosti“ se vztahují na informace o osobních nebo věcných poměrech, které obdržíme a zpracujeme během Vašeho členství v Cashback World, Vašeho členství v Cashback World Programu jako Partnerská společnost, během Vaší objednávky Cashback Solutions a které Vám mohou být přímo nebo nepřímo (např. prostřednictvím Vašeho členského-ID a ID Partnerské společnosti) přiřazeny. Uvedené informace zahrnují Vaše členské-ID, Vaše celé jméno, titul, pohlaví, datum narození, poštovní adresu, adresní souřadnice (zeměpisnou délku a šířku), telefonní číslo(a), faxové číslo, Vaši e-mailovou adresu, bankovní spojení (název banky, IBAN, BIC a jméno majitele účtu). Navíc zpracováváme Vaše ID Partnerské společnosti, název společnosti, datum založení, firemní obchodní registrační číslo, adresu firmy, eventuální pobočky, Vaše IČO, fakturační e-mailovou adresu, faxové číslo, webovou stránku společnosti, údaje o obratu, bankovní údaje, křestní jméno, příjmení, e-mailovou adresu, datum narození a telefonní číslo kontaktní osoby ve společnosti, objednaný Cashback Solutions produkt a také dodatečně objednané produkty.

3. Soubory cookie a Web Tracking

Naše webové stránky používají takzvané soubory cookie, což jsou malé textové soubory uložené ve Vašem počítači, kde mohou být opětovně načteny, když opět navštívíte naši webovou stránku. Soubory cookie Vám umožňují přihlásit se k našim službám a personifikovat prezentaci na našich webových stránkách.

Některé části naší webové nabídky můžete využívat také bez registrace příp. přihlášení. Také v takovém případě jsou však určité informace automaticky shromažďovány za účelem získávání statistických údajů o používání a efektivitě naší webové nabídky a za účelem jejího přizpůsobení požadavkům našich uživatelů. Z tohoto důvodu shromažďujeme a zpracováváme informace o Vaší IP-adrese, času a době trvání Vaší návštěvy, počtu Vašich návštěv, používání formulářů, Vašeho nastavení vyhledávání, Vašeho nastavení zobrazení a Vašeho oblíbeného nastavení na našich webových stránkách. Doba uchování souborů cookie je různá. Převážně používáme soubory cookie, které se po skončení Vaší návštěvy naší webové stránky automaticky smažou (tzv. „session-cookie“). Zaznamenáváme přístup na naši webovou stránku a vyvolání některého souboru uloženého na této webové stránce. Námi nastavené soubory cookie slouží výhradně pro naši informaci a jsou zpracovávány za účelem vyhodnocování informací získaných ze strany společnosti mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakousko dle pokynu společnosti myWorld,s.r.o., Evropská 2591/33e, 160 00 Praha 6.

Za účelem zachycení Vašeho uživatelského chování na naší webové stránce a přizpůsobení našich webových služeb potřebám našich uživatelů používáme JavaScript. Přitom zjišťujeme typ Vašeho prohlížeče, místo, čas a dobu trvání Vašeho přístupu, URL a označení stránky, jakož i odkazující stránku. Máte možnost odmítnout zachycení těchto údajů, pokud JavaScript deaktivujete přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.

Dále využíváme také následující nástroje:

Google Analytics

Jedná se o webový analytický nástroj společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA, s registračním číslem (filling no.) C2474131 at the Secretary of State of California, (dále jen „Google“), zachycující a zjišťující Vaše online aktivity na naší stránce, dále zjišťující, kolik uživatelů nás navštíví a zaznamenávající, kolikrát navštíví každou z našich stránek. Vyhodnocení probíhá anonymně. Soubory cookie od Google Analytics (gat_UA-102544931-1: Google Analytics Universal Tracking, _ga: Google Analytics Universal Tracking, __gid: Google Analytics Universal Tracking) jsou – včetně anonymní IP-adresy nástroje Google Analytics a uživatelských údajů – zpravidla předávány serveru od Googlu nacházejícím se v USA a zde také ukládány. Bližší informace jsou k nalezení na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Google Analytics dává na stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de možnost zachycení údajů odmítnout.

Platforma Piwik Open Analytics

Tímto nástrojem zachycujeme Vaše online aktivity na naší stránce a zjišťujeme, kolik uživatelů nás navštíví a zaznamenáváme, kolikrát navštíví každou z našich stránek. Vyhodnocení probíhá anonymně. Soubory cookie jsou ukládány ve Vašem počítači. Pro více informací navštivte prosím https://piwik.org/faq/.

Google AdWords

Tento nástroj slouží k zachycení návštěvnosti stránek za reklamním účelem (remarketing) v síti Google a Display Network. Váš internetový prohlížeč ukládá při návštěvě internetových stránek soubory cookie (IDE: Google AdWords Cookie), které umožňují Vás jako uživatele opětovně rozpoznat, pokud navštívíte internetovou stránku, která náleží do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách Vám pak jako uživateli mohou být prezentovány reklamní poutače, které se vztahují k obsahu, který jste dříve sledoval na jiných webových stránkách používajících funkci remarketingu od Google. Zachycení těchto údajů prostřednictvím Google AdWords lze odmítnout na webové stránce http://www.google.com/settings/ads..

Conversion Tracking od Google AdWords

Pomocí tohoto nástroje vytváříme konverzní statistiky, které určují efektivitu našich online webových kampaní. Soubor cookie pro měření konverzí (IDE: Google AdWords Cookie) se aktivuje, jakmile uživatel klikne na odkaz propojený Googlem. Dle podmínek Google o ochraně osobních údajů zde nedochází ke zpracování žádných osobních údajů a údajů o společnosti. Pokud se nebudete chtít účastnit měření (Trackingu), můžete toto odmítnout tak, že pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče deaktivujete soubor cookie Google Conversion Tracking.

Salesforce Marketing Cloud

Jeho pomocí evidujeme Vaše chování na naší webové stránce, abychom mohli optimalizovat naše nabídky. Zjišťujeme tak, kolik uživatelů navštívilo a zaznamenáváme, kolikrát navštíví každou z našich webových stránek. Všechna analyzovaná data jsou v anonymní formě a prostřednictvím "Predicitive Intelligence" budou použita pro zlepšení automatického zobrazení nabídek. U registrovaných členů bude zaznamenáváno chování uživatelů na webové stránce, aby mohl být vylepšován uživatelský přístup a optimalizována relevantnost obsahů. Cookies od Salesforce jsou zpravidla předávány na Salesforce server v USA a tam jsou také ukládány.

Application Insights od Microsoft

Application Insights je služba poskytovaná od společnosti Microsoft, která nám umožňuje sledovat a vylepšovat výkon a použitelnost webstránky. Tato služba uchovává a analyzuje anonymní telemetrické údaje (počet zobrazení stránek, čas načtení stránky, případné výjimky a trasování AJAX závislostí). Cookies (-ai_user, ai_session) jsou zpravidla předávány na Microsoft server v USA a tam jsou také ukládány.

Hotjar

Shromažďujeme non-personální informace včetně standardních internetových přihlašovacích informací a detaily o Vašich behaviorálních vzorcích během Vaší návštěvy webstránky. Toto probíhá proto, aby mohl být vylepšován uživatelský přístup, optimalizována relevantnost obsahů, diagnostikovány technické problémy, analyzovány trendy a zlepšována naše webstránka.

Mohou být shromažďovány následující informace týkající se Vašeho zařízení a prohlížeče: IP adresa zařízení (zachycená a uložená v anonymní formě), rozlišení obrazovky zařízení, typ zařízení (unikátní identifikátory zařízení), operační system a typ prohlížeče, geografická lokace (pouze země) a preferovaný jazyk používaný k zobrazování naší webstránky. Následující informace se shromažďují v souvislosti s Vaší uživatelskou interakcí s myší (pohyby, umístění a klikání) a s klávesnicí.

Pro shromáždění vzorků návštěvníků Hotjar také zaznamenává informace, které jsou shromažďovány z naší webové stránky: odkazující URL a doména, navštívené stránky, geografická lokalita (pouze země), preferovaný jazyk používaný k zobrazení naší webové stránky, datum a čas přístupu na naše webové stránky.

Můžete kdykoliv odmítnout, aby Hotjar shromažďoval údaje o Vašich návštěvách naší webové stránky, a to tak, že navštívíte Opt-out stránku https://www.hotjar.com/opt-out a kliknete na 'Disable Hotjar'.

Vedle souborů cookie popsaných v používaných analytických nástrojích jsou používány také následující soubory cookie:

Cookie

Vydavatel

Účel / Funkce

Language

Cashbackworld

Tento soubor cookie ukládá jazykové nastavení uživatele.

cookiesession1

Cashbackworld

Tento soubor cookie slouží k rozdělení zatížení http požadavků v síťové infrastruktuře.

authSession

Cashbackworld

Soubory cookie, které vznikají po dobu přístupu a obsahují ID-přístupu.

authToken

Cashbackworld

Autentifikační soubor cookie, který je zřizován pro přihlášené uživatele za účelem jejich jednoznačné identifikace.

lyo_AT_cookie_privacystatement

Cashbackworld

Tento soubor cookie slouží k určení, zda uživatel webové stránky souhlasil s používáním souborů cookie.

RequestVerificationToken

Cashbackworld

Jedná se o token proti padělání a slouží k zamezení CSRF-útoku.Upozorňujeme, že běžné internetové prohlížeče dle standardních nastavení akceptují soubory cookie. Svůj prohlížeč však můžete nastavit také tak, abyste soubory cookie odmítli, nebo abyste před přijetím nového souboru cookie byli dotázáni. Návod k tomu lze ve většině prohlížečů nalézt pod odkazem „nápověda“ v řádku nabídek. Tam se také dozvíte, jak lze již uložené soubory cookie smazat.

Upozorňujeme, že v případě, že neakceptujete žádné nebo všechny soubory cookie, nebudou Vám možná k dispozici všechny funkce a služby našich webových stránek.

Užíváním naší webové stránky, nebo případně souhlasem, který získáme separátně, souhlasíte s tím, že mohou být využívány výše uvedené soubory cookie a nástroje.

4. Sledování konverzí za pomoci Facebook pixelu

S Vaším souhlasem používáme v rámci naší internetové prezentace službu „Facebook-Pixel“ společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA s registračním číslem (filling no.) C2711108 at the Secretary of State of California - (dále jen “Facebook”) (fr: Facebook Cookie for Opt-Out identification). Jedná se o soubor cookie, tj. malý textový soubor, který je ukládán ve Vašem počítači a který může být opět vyvolán. Za jeho pomoci můžeme sledovat jednání uživatelů, kteří viděli nebo klikli na reklamní poutač společnosti Facebook. Můžeme tak pro statistické účely a reklamní průzkum určit účinnost Facebookových reklamních poutačů. Takto získané údaje jsou pro nás anonymní, neposkytují tudíž žádné závěry ohledně identity uživatele. Nicméně jsou tyto údaje ukládány a zpracovávány společností Facebook, a propojení s příslušným uživatelským profilem je tudíž možné a společnost Facebook může tyto údaje využívat pro vlastní reklamní účely, a to v souladu se zásadami společnosti Facebook o používání osobních údajů (https://www.facebook.com/about/privacy/). Vyskakování reklam na Facebooku nebo mimo Facebook můžete společnosti Facebook jakož i jejím partnerům umožnit. Dále může dojít za tímto účelem k uložení souboru cookie na Vašem počítači. Používáním webové stránky prohlašujete, že souhlasíte s používáním služby Facebook pixelu.

5. Sdílení

Na webových stránkách jsou integrována tlačítka sdílení (share-button) sociálních sítí Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, XING, provozované společností XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Spolková republika Německo, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA a Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Dále je integrováno tlačítko sdílení pro e-maily. Tlačítka sdílení lze rozpoznat podle jejich příslušného loga.
Veškerá tlačítka sdílení jsou zřízena v souladu s pravidly pro zacházení s osobními údaji. Teprve po stisknutí tlačítka sdílení na této webové stránce (nikoliv dříve) dojde k propojení mezi Vaším prohlížečem a serverem provozovatele příslušné sociální sítě. Dle provozovatelů jmenovaných sociálních sítí nedojde bez kliknutí na příslušné tlačítko, pokud nejste přihlášeni do těchto sociálních sítí, ze strany sociálních sítí ke stažení žádných osobních údajů a údajů společnosti. Ke stažení a zpracování takových údajů (mimo jiné IP-adresy) dojde pouze u přihlášených členů. Pokud si nepřejete přiřazení Vaší návštěvy na naší stránce k Vašemu účtu na sociální stránce, odhlaste se prosím od Vašeho účtu na příslušné sociální stránce.

Na tomto místě upozorňujeme na to, že jako provozovateli webové stránky nám nejsou poskytovány žádné informace o obsahu předaných údajů jakož ani o jejich využití ze strany sociálních sítí. Další informace ke zpracování ze strany sociálních sítí lze najít v prohlášeních o zpracování osobních údajů zmíněných sociálních sítí.

6. Používání údajů

Při používání Vašich osobních údajů a údajů Vaší společnosti vždy dodržujeme zákonná ustanovení. Osobní údaje a údaje Vaší společnosti, které nám dáváte k dispozici v rámci Vaší registrace jako člen Cashback World, jakož i v rámci Vaší registrace jako Partnerská společnost a v průběhu Vaší účasti v Cashback World Programu, dáváme k dispozici, získáváme a zpracováváme výhradně za účelem splnění našich smluvních povinností (Art. 6 Sec 1 lit b GDPR). Pokud byste nám tyto údaje neposkytli, nemohli bychom s Vámi uzavřít smlouvu. Navíc používáme Vaše údaje pouze v případě zákonné povinnosti (Art. 6 Sec 1 lit c GDPR). Dále používáme Vaše osobní údaje a údaje Vaší společnosti pouze v případech a v rozsahu, ke kterým nám dáte Váš výslovný souhlas (Art. 6 Sec 1 lit a GDPR).

Vaše osobní údaje používáme zejména ke komunikaci s Vámi, k Vaší identifikaci a k zajištění přístupu do Vaší osobní zabezpečené zóny na naší webové stránce, ke zpracování Vašich dotazů a Vašich objednávek a k poskytnutí našich služeb. Dále Vaše údaje používáme k určení a vyplacení nákupních výhod, které Vám přísluší z účasti na Cashback World Programu a k vystavování faktur na sjednanou provizi.

Pokud nám k tomu udělíte Váš výslovný souhlas, použijeme Vaše údaje, v rámci uděleného souhlasu, také za účelem poskytnutí, například informací o nabídkách a akcích našich Partnerských společností a našich B2B Partnerských společností. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit, přičemž zrušení způsobí, že další zpracování bude do budoucna nepřípustné.

Vaše osobní údaje a údaje Vaší společnosti uchováváme po dobu trvání obchodních vztahů s Vámi a dále také pokud existuje zákonná standardizovaná prodloužená lhůta na uchování údajů nebo pokud tyto údaje potřebujeme v rámci oficiálního postupu.

7. Bezpečnost údajů a jejich předávání

K ochraně Vašich údajů používáme mimo jiné kódování (šifrování) při přenosu dat (kryptografické protokoly SSL), firewally, program proti útokům hackerů a další bezpečnostní opatření podle aktuálních technických poznatků. Při komunikaci prostřednictvím e-mailu lze bezpečnost údajů zajistit pouze pokud to aktuální stav technologie umožňuje.

Používání Vašich osobních údajů a údajů Vaší společnosti zajišťuje společnost  myWorld, s.r.o. se sídlem Praha 6, Evropská 2591/33e, PSČ 160 00, IČ: 25609912, zapsaná pod sp. zn. C 54574 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, jako smluvní partner členů a Partnerských společností – a jako subjekt zodpovědný za zpracování Vašich údajů společnost myWorld, s.r.o., využívá služeb společnosti mWS myWorld Solutions AG, se sídlem Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakouská republika, vedené v obchodním rejstříku Zemského soudu pro civilněprávní věci v Grazu pod firemním číslem FN 389134g jako poskytovatele služeb pro zpracování. Vaše osobní údaje a údaje Vaší společnosti však mohou být předány / doručeny jiným poskytovatelům služeb, stejně jako jiným společnostem skupiny myWorld, skupiny Lyoness a skupiny Lyconet..K realizaci našich služeb, pro komunikaci s Vámi a pro správu naší online prezentace využíváme služeb určitých poskytovatelů služeb. Ujišťujeme Vás, že si tyto poskytovatele služeb pečlivě vybíráme, abychom tak zajistili legální a bezpečné zpracování údajů. Mimoto jsme tyto poskytovatele služeb zavázali k tomu, aby Vaše osobní údaje a údaje Vaší společnosti používali pouze v souladu s našimi pokyny, účelem a českou právní úpravou o ochraně osobních údajů a s právní úpravou o ochraně osobních údajů Evropské unie. Užívání údajů ze strany těchto poskytovatelů služeb nad tento rámec je vyloučeno.

Vaše osobní údaje a údaje Vaší společnosti předáváme také (pokud je to v konkrétním případě nezbytné pro realizaci Cashback World Programu, zaznamenání nákupů u Partnerských společností, vypočtení vyplývajících Členských výhod, vypočtení a fakturaci sjednané provize, vždy však při zachování nezbytných opatření na ochranu údajů. Společnosti skupiny myWorld jsou rovněž zavázány, aby Vaše osobní údaje a údaje Vaší společnosti používaly k příslušnému konkrétnímu účelu a v souladu s českým právem na ochranu osobních údajů a v souladu s právem na ochranu osobních údajů Evropské unie. U dotčených služeb se jedná zejména o navázání kontaktu prostřednictvím elektronických zpráv (např. e-mailem, SMS nebo Push zprávami), telefaxem, telefonem nebo dopisem, za účelem poskytnutí informací o Partnerských společnostech a B2B Partnerských společností, identifikací nabídek, které odpovídají Vašim zájmům, k provádění dotazníků spokojenosti, provozu horkých linek, jakož i ke zpracovávání transakcí. Pokud to bude nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby, poskytneme nezbytné osobní údaje Partnerské společnosti nebo B2B Partnerské společnosti nebo pokud nám udělíte svůj výslovný souhlas. B2B Partnerské společnosti jsou vůči nám na druhou stranu zavázány k používání Vašich osobních údajů a údajů Vaší společnosti pouze ke konkrétnímu účelu a v souladu s českým právem na ochranu osobních údajů a s právem na ochranu osobních údajů Evropské unie. Skupina myWorld je mezinárodní korporace. Naše obchodní činnosti, struktura managementu a naše technická infrastruktura překračují národní hranice. Vaše osobní údaje a údaje Vaší společnosti z tohoto důvodu můžeme předávat také do ostatních myWorld společností do zahraničí, pokud je to nezbytné pro realizaci Cashback World Programu, zaznamenávání nákupů, které jste uskutečnili, stejně jako z nich vyplývajících Členských výhod nebo výpočtů příslušných provizí. Předávání Vašich osobních údajů a údajů Vaší společnosti do členských států Evropské unie, do Švýcarska a některých třetích zemí s adekvátním zabezpečením ochrany údajů nevyžaduje dalších souhlasů. Pokud by však mělo dojít k předání Vašich osobních údajů a údajů Vaší společnosti do dalších než výše uvedených zemí, budeme Vás informovat a samozřejmě za dodržení příslušných nařízení o ochraně údajů Vám poskytneme přiměřené záruky a zajistíme vymáhání Vašich práv a nápravu.

Jiným osobám než výše uvedeným Partnerským společnostem, B2B Partnerským společnostem, poskytovatelům služeb a myWorld společnostem nebudou Vaše osobní údaje a údaje Vaší společnosti poskytovány, pokud nám k tomu neudělíte souhlas nebo pokud k tomu není právní důvod.

8. Vaše práva na ochranu údajů a kontaktní informace

Máte právo získávat informace o osobních údajích nebo o údajích společnosti, které jsme o Vás zpracovali, a můžete požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Máte také právo na námitku a právo na přenos dat (což znamená, že máte právo obdržet data ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu).

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů nebo údajů Vaší společnosti odporuje obecnému nařízení EU na ochranu údajů, máte právo podat stížnost českému úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) nebo orgánu dohledu jiného členského státu EU.

Pokud je použití Vašich osobních údajů nebo údajů o Vaší společnosti na této webové stránce založeno na Vašem souhlasu, máte možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním těchto údajů kdykoliv do budoucna bez uvedení důvodu. Odvoláním Vašeho souhlasu již nemohou být data dále používána. Prosíme, informujte nás písemně o svém přání odvolat souhlas (poštou nebo e-mailem) na následující adresu:

myWorld, s.r.o.
Evropská 2591/33e
160 00 Praha 6
Fax: +420 220 511 226
E-mail: service.cz spam@gohere.go cashback-solutions.com

Na tuto adresu se lze obrátit také v případě dotazů k používání Vašich údajů, jakož i pro informace o prosazování Vašich práv na ochranu údajů.