Ühe hetkega ...
 • Köitke uusi kliente
 • Vähendage väikese aktiivsusega
  perioodide mõju äritegevusele
 • Säilitage olemasolevaid kliente
 • Vähendage kulusid
 • Suurendage käivet
 • Tootke täiendavat
  sissetulekut
Sooviksin saada isiklikku nõustamist.

Kuidas saame Teid aidata?

Saage teada, kuidas Teie ettevõte saab ostukogukonna Liikmeks olemisest kasu!

Teie kui Partnerettvõtte hüvede lühikokkuvõte

 • Köitke uusi kliente madala käibega hooajal
 • Siduge kliente endaga efektiivselt ja pikaajaliselt
 • Tagage oma ettevõttele stabiilsus ja kindlus
 • Kindlustage klientide suurem külastatavus ning suurem keskmise müügi väärtus
 • Vähendage kulusid
 • Tagage täiendav sissetulek ostudelt, mis on sooritatud teiste Partnerettevõtete juures

Ostukogukonna olulised näitajad