Terms of Use

KÄYTTÖEHDOT – TERMS OF USE


Kaikki sähköistä kaupankäyntiä koskevan lain mukaiset yritystiedot ovat osoitteessa [http://bit.ly/2D8PG0S].
Tämän myWorld Finland Oy:n (jäljempänä lyhyesti ”myWorld”) verkkosivuston käyttö tapahtuu tässä esitettyjen käyttöehtojen mukaisesti. Cashback World -jäseniä koskevat lisäksi yleiset sopimusehdot ja muut sopimusasiakirjat. Yhteistyöyrityksiä koskevat lisäksi solmittu yhteistyöyrityssopimus ja lisäsopimusasiakirjat. Tämän sivuston käyttäjät hyväksyvät nämä käyttöehdot sekä sen, ettei myWorldia voida missään tapauksessa saattaa vastuuseen tämän sivuston käytöstä. myWorld voi ajoittain muuttaa ja täydentää näitä käyttöehtoja päivittämällä niitä.

myWorld pyrkii parhaansa mukaan antamaan oikeat ja ajankohtaiset tiedot tällä verkkosivustolla. Sivustolla olevien tietojen oikeellisuutta ei kuitenkaan taata. Tämän sivuston käyttäjät hyväksyvät sen, että tälle sivustolle tuleminen ja kaikki sivuston ja sen sisällön käyttö tapahtuvat omalla riskillä. myWorld ei vastaa mistään vahingoista, joita syntyy tälle sivustolle tulemisesta, sen käyttämisestä tai käytön mahdottomuudesta tai sivustolla olevista mahdollisista virheistä tai puutteellisuuksista.
Kaikki tämän sivuston kuva-, teksti- ja äänitiedostot sekä animaatiot, videot ja kaikki muut sivuston komponentit on suojattu tekijänoikeudellisesti, eikä niitä saa myydä, ladata, muuttaa, käyttää uudelleen, ohjata uudelleen tai hyödyntää muulla tavoin ilman etukäteen annettua nimenomaista ja kirjallista lupaa. Sisäisellä latausalueella näitä tiedostoja saa hyödyntää vain yksityiseen käyttöön.

myWorld pidättää itsellään oikeuden sulkea mahdollisesti henkilöitä palvelun ja/tai lähetysten ulkopuolelle, jos tähän on painavia syitä. myWorld vastaa mahdollisista lainvastaisista toiminnoista tai tiedoista, jotka johtavat tältä sivustolta elektronisilla viittauksilla World Wide Webin muuhun tarjontaan, sekä sisällöistä, joita henkilöt asettavat foorumeillemme keskustelujen yhteydessä, vain siinä tapauksessa, että myWorld on todella tiennyt niistä eikä ryhdy välittömästi toimiin kyseisten tietojen poistamiseksi tai pääsyn estämiseksi niihin. myWorld voi milloin tahansa poistaa syrjivät, sopimattomat, epämoraaliset ja lainvastaiset sisällöt.

Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin näistä käyttöehdoista ja yleisistä sopimusehdoista osoitteessa

myWorld Finland Oy
Äyritie 18,
01510 Vantaa

Puhelin: +358 29 3400 620
Faksi: +358 29 3400 639
Sähköposti: service.fi@cashback-solutions.com

Osakeyhtiö, kotipaikka Vantaa
y-tunnus 2433042-6

VASTUUVAPAUSILMOITUS


1. myWorld Finland Oy (jäljempänä ”myWorld”) ei takaa käyttöön annettujen tietojen ajankohtaisuutta, oikeellisuutta, täydellisyyttä, lainmukaisuutta ja/tai laatua. Tämä koskee myös kaikkia verkkosivustolla tarjottuja tuotteita ja palveluja mukaan luettuna tuotekuvaukset, hinnat sekä myWorldin sopimuskumppaneista annetut tiedot. Tekniset viat ja/tai huoltotyöt sekä muut syyt (esim. sivuston uudistaminen) voivat aiheuttaa lyhyitä tai pitempiä käyttökatkoja. myWorld ei takaa sivuston käytettävyyttä eikä pääsyä sille. myWorldille esitettävät vastuuvaatimukset, jotka perustuvat materiaalisiin tai immateriaalisiin vahinkoihin (esim. menetetty voitto, hukkaan menneet panostukset, kadonneista tiedoista johtuvat vahingot, rikastumiseen tähtäävät vaatimukset, asianajokustannukset tai sopimuksen laatimisesta perittävät maksut), jotka ovat aiheutuneet tarjottujen tietojen käyttämisestä tai virheellisten ja epätäydellisten tietojen käyttämisestä, ovat aina poissuljettuja, ellei syynä ole todistettavasti myWorldin tahallinen tai törkeän tuottamuksellinen toiminta. Kaikki tarjoukset ovat sitoumuksettomia. myWorld pidättää itsellään nimenomaisesti oikeuden ilman erillistä ilmoitusta muuttaa tai täydentää sivuston osia tai koko tarjontaa tai poistaa sen tai lopettaa niiden julkaisemisen tilapäisesti tai lopullisesti.

2. myWorld ei myöskään ole vastuussa hyperlinkeistä ja niiden sisällöstä. myWorld ei takaa hyperlinkkien ajankohtaisuutta, oikeellisuutta, täydellisyyttä, lainmukaisuutta eikä laatua. Kaikki tähän liittyvä vastuu on linkitetyn sivuston ylläpitäjällä. myWorld ei voi vaikuttaa hyperlinkkien tulevaan muotoiluun, sisältöihin eikä tekijänoikeuksiin. Siksi myWorld sanoutuu täten nimenomaisesti irti sellaisten hyperlinkkien sisällöstä, joita on muutettu linkin asettamisen jälkeen, sekä myWorldin luomien vieraskirjojen, keskustelufoorumien ja sähköpostilistojen vieraasta sisällöstä. Linkitettyjen verkkosivustojen jatkuva sisällöllinen valvonta ilman konkreettista epäilyä lainvastaisuudesta ei ole kohtuullista, mutta lainvastaisuuksien ilmetessä linkitykset poistetaan viipymättä.

3. Tätä verkkosivustoa saa käyttää vain tiedotustarkoituksiin sekä yksityisiin ja liiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Koko verkkosivuston sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattu. Tämä pätee siitä riippumatta, onko sisällöt annettu käyttöön maksua vastaan vai maksutta. Monistaminen, käyttäminen, vuokralle tai lainaksi antaminen, julkaiseminen tai muunlainen käyttö on sallittua vain myWorldin nimenomaisella kirjallisella luvalla. Tämän kiellon rikkominen voi johtaa oikeudellisiin seurauksiin erityisesti tunnusmerkkeihin, tekijänoikeuksiin ja kilpailuoikeuteen liittyvien määräysten perusteella. myWorld pidättää itsellään nimenomaisesti kaikki tätä verkkosivustoa koskevat tekijänoikeudet, tuotemerkkioikeudet ja käyttöoikeudet (teoksen käyttöoikeus ja käyttöoikeuden myöntäminen).

4. myWorld pitää tärkeänä henkilökohtaisten tietojen huolellista ja luottamuksellista käyttöä. Jos käyttäjillä on mahdollisuus antaa henkilökohtaisia tai liiketoimintaan liittyviä tietoja (sähköpostiosoitteita, nimiä, osoitteita) internet-tarjonnan yhteydessä, niiden antaminen on täysin vapaaehtoista.

5. Tätä vastuuvapausilmoitusta on pidettävä osana internet-tarjontaa. Mikäli tämän tekstin yksittäiset muotoilut eivät ole (enää tai kokonaan) voimassa olevan lainsäädännön mukaisia, tämä ei vaikuta asiakirjan muiden osien sisältöön eikä pätevyyteen.

6. myWorld ei myöskään vastaa käyttäjien luomista sisällöistä, joita levitetään sen verkkosivustolla. myWorld ei vastaa mainittujen sisältöjen aiheuttamista vahingoista. Jokainen, joka kirjoittaa verkkosivustolle kommentteja tai arvosteluja, olivatpa ne minkätyyppisiä tahansa, vastaa kirjoituksestaan itse. Jos kolmannet osapuolet loukkaavat oikeuksia, loukkausten aiheuttajan on korvattava myWorldille kaikki aiheutuneet vahingot ja vaatimukset. myWorld pidättää itsellään oikeuden poistaa sisällöt, joiden tiedetään olevan lainvastaisia, hyvien tapojen vastaisia tai muutoin vahingollisia myWorldin maineelle; tällaisissa tapauksissa ei voida esittää vaatimuksia myWorldille.