Terms of Use

UVJETI korištenja


Korištenje ove web stranice tvrtke myWorld d.o.o. (u daljnjem tekstu: “myWorld”) odvija se prema ovim navedenim uvjetima korištenja. Za članove Cashback Worlda vrijede i prihvaćeni Opći uvjeti poslovanja zajedno sa dodatnim ugovornim dokumentima. Za trgovce partnere pored toga vrijedi i sklopljeni Ugovor s trgovcem partnerom zajedno s ugovornim dokumentima. Korisnici ove web stranice prihvaćaju ove uvjete korištenja i suglasni su da myWorld ni u kojem slučaju ne može biti odgovoran za korištenje ove web stranice. myWorld ima pravo ove uvjete korištenja s vremena na vrijeme aktualizirati, tj. promijeniti i dopuniti.

myWorld će nastojati na ovoj web stranici prezentirati točne i aktualne informacije. Međutim, myWorld ne preuzima odgovornost za navode i informacije objavljene na ovoj web stranici. Korisnici ove web stranice suglasni su da se pristup i korištenje ove web stranice i njezinog sadržaja odvija na vlastiti rizik. myWorld ne odgovara za nikakve štete proizašle iz pristupa, korištenja odnosno nemogućnosti korištenja ove web stranice ili svakog nesporazuma i propusta.

Sve datoteke sa slikama, tekstovima i zvukovima kao i animacijama, video snimkama itd. i svi drugi sastavni dijelovi ove web stranice zaštićeni su autorskim pravima i ne smiju se u cijelosti ili djelomično umnožavati, preuzimati, mijenjati, ponovno koristiti, prosljeđivati ili na drugi način koristiti bez prethodnog izričitog odobrenja u pisanom obliku. U internom području za preuzimanje ovi se dokumenti smiju koristiti samo u privatne svrhe.

myWorld zadržava pravo po potrebi osobama uskratiti podršku i/ili slanje datoteka ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Za sve slučajeve nezakonitih aktivnosti ili informacija za koje postoje elektronski dokazi koji povezuju ovu stranicu s drugim ponudama na word wide webu, kao i za sadržaje koji se daju na korištenje od osoba pri razmjeni kontakata na našim forumima, myWorld odgovara samo kod stvarnih saznanja i ukoliko myWorld neposredno ne ukloni te informacije ili ne blokira pristup tim informacijama. myWorld ima pravo u bilo kojem trenutku izbrisati diskriminirajući, nepristojni, moralno neprihvatljivi ili nezakoniti sadržaj.

Rado ćemo Vam odgovoriti na sva Vaša pitanja o Uvjetima korištenja i Općim uvjetima poslovanja. U tu svrhu kontaktirajte

myWorld d.o.o.
Josipa Marohnića 1
10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 / 3890 930
Faks: +385 (0) 1 / 3890 939
E-mail: service.hr spam@gohere.go cashback-solutions.com

registriran pri Trgovačkom sudu u Zagrebu u glavnoj knjizi sudskog
registra pod brojem MBS:080702496
OIB: 55033908752


Isključenje od odgovornosti


1. myWorld d.o.o. (u daljem tekstu: “myWorld”) ne preuzima odgovornost za aktualnost, točnost, potpunost, pravilnost i/ili kvalitetu ponuđenih informacija. To isto vrijedi i za sve na ovoj web stranici ponuđene proizvode i usluge, uključujući opis proizvoda, cijenu kao i ponuđene informacije o ugovornim partnerima myWorlda. Tehničke greške i/ili radovi na održavanju, kao i ostali razlozi (npr. re-launch internet stranice) mogu privremeno ili na duži period onemogućiti pristup. myWorld ne preuzima odgovornost za korištenje i pristup internetskoj stranici. Preuzimanja odgovornosti od myWorlda za materijalu ili idealnu štetu (kao npr. propuštena dobit, razočaravajući troškovi, šteta na osnovu izgubljenih podataka, pravo na bogaćenje, troškovi odvjetnika ili troškovi sklapanja ugovora), nastalu uslijed korištenja ponuđenih informacija odnosno pogrešnih i nepotpunih informacija, je u pravilu isključeno, ukoliko myWorld nije nanio štetu namjerno ili grubom nepažnjom. Sve ponude su slobodne i neobvezujuće. myWorld zadržava isključivo pravo da bez prethodne obavijesti izmijene, dopune ili izbrišu dijelove web stranice ili cjelokupnu ponudu ili da privremeno ili za stalno uklone objavljenu ponudu.

2. Nadalje, myWorld nije odgovoran za hyperlinkove i njihov sadržaj. myWorld ne preuzima odgovornost za aktualnost, točnost, potpunost, pravilnost i/ili kvalitetu ponuđenih informacija. Odgovornost za to preuzima ponuđač web stranice na koji vodi hyperlink. myWorld nema utjecaja na aktualan ili budući sadržaj ili autorska prava hyperlinkova. Stoga se myWorld isključivo distancira od sadržaja svih hyperlinkova koji su promijenjeni nakon postavljanja linka kao i od unosa i navoda stranih osoba u knjigu gostiju, na forume i mailing liste uređenih od strane myWorld. Permanentna kontrola sadržaja hyperlinka nije moguća bez konkretnih dokaza za povredu zakona, ali se oni uklanjanju neposredno nakon saznanja o pravnom prekršaju.

3. Ova web stranica se smije koristiti samo u informativne, privatne i poslovne svrhe. Cijeli sadržaj ove web stranice je zaštićen autorskim pravima. Ovo vrijedi neovisno o tome, jesu li sadržaji stavljeni na raspolaganje besplatno ili uz naknadu. Umnožavanje, korištenje, posuđivanje uz ili bez naknadu, objavljivanje ili neka druga vrsta korištenja nije dozvoljena bez izričitog, pismenog odobrenja od strane myWorlda. Kršenje ove zabrane može imati pravne posljedice, pogotovo na osnovu označavajućih, autorskih ili natječajnih pravnih propisa. myWorld izričito zadržava autorska prava, prava žiga i prava korištenja (pravo i odobrenje na korištenje djela i sadržaja) na ovoj web stranici.

4.  myWorld veliki značaj pridaje pažljivom i povjerljivom korištenju osobnih podataka. Ako u okviru internetske ponude postoji mogućnost unosa osobnih ili poslovnih podataka (E-mail adrese, imena, adrese stanovanja), korisnik može dobrovoljno odlučiti želi li dati svoje podatke ili ne.

5. Ovo isključenje od odgovornosti smatra se dijelom internetske ponude. Ako dijelovi ili pojedinačni pojmovi u ovom tekstu više ne odgovaraju (u potpunosti) važećem pravnom stanju, sadržaj i valjanost ostalih dijelova dokumenta ostaju od toga netaknuti.

6. Nadalje, myWorld ne odgovara za sadržaje kreirane od strane korisnika objavljene na stranici. myWorld ne odgovara za štete proizašle objavom i korištenjem tog sadržaja. Svatko tko ostavlja bilo kakve komentare/ocjene na web stranici, sam odgovara za njih kao njihov autor. U slučaju povrede prava trećih, prouzročitelj je obvezan zaštiti myWorld od potraživanja trećih. myWorld zadržava pravo brisati sadržaj u slučaju da sazna da taj sadržaj krši prava, običaje poslovanja ili na neki drugi način šteti ugledu myWorld. U tom slučaju ne postoji pravo na potraživanja prema myWorld.