Terms of Use

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az elektronikus kereskedelemről szóló jogszabályoknak megfelelő minden cégadat a https://www.e-cegjegyzek.hu/ alatt található.

A myWorld Hungary Kft. (továbbiakban röviden „myWorld”) ezen weboldalának használatára az alábbi használati feltételek vonatkoznak. A Cashback World Ügyfelek esetében ezen túlmenően a megkötött Általános Üzleti Feltételek irányadóak az egyéb szerződéses dokumentumokkal együtt. Partnervállalatok esetében ezen túlmenően a megkötött partnervállalati megállapodás is alkalmazandó az egyéb szerződéses dokumentumokkal együtt. Jelen weboldal használói egyetértenek a használati feltételekkel, valamint elfogadják, hogy myWorld-öt semmilyen formában nem terheli felelősség a weboldal használatáért. A myWorld jogosult ezen használati feltételeket időről-időre aktualizálás útján módosítani és kiegészíteni.

A myWorld minden tőle telhetőt megtesz, hogy pontos és naprakész információkat tegyen közzé jelen weboldalon. A weboldalon található adatokért és információkért azonban nem vállal felelősséget. A weboldal használói elfogadják, hogy a weboldalhoz történő hozzáférés és a weboldal és tartalmának teljes használata saját kockázatra történik. A myWorld nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a weboldalhoz történő hozzáférésből, annak használatából vagy a használat lehetőségének hiányából, vagy a weboldallal kapcsolatos tévedésekből és mulasztásokból ered.

Valamennyi kép-, szöveg-, és hangfájl, valamint animációk, videók stb. és ezen weboldal minden más alkotóeleme szerzői jogi védelem alatt áll, és ezek előzetes kifejezett és írásos beleegyezés nélkül sem teljesen sem részben nem hozhatók forgalomba, nem tölthetők le, nem módosíthatók, nem hasznosíthatók újra, nem irányíthatók át vagy bármely más módon sem használhatók fel. A belső letöltési felületen ezek a fájlok csak privát használatra használhatóak fel.

A myWorld fenntartja magának a jogot, hogy adott esetben kizárjon személyeket a szolgáltatásból és/vagy a megküldésből, amennyiben erre nyomós okok állnak fenn.

Bármely elektronikus hivatkozás általi jogellenes tevékenység vagy információ esetén, amelyek erről a weboldalról a World Wide Web más ajánlataihoz vezetnek, valamint tartalmak esetén, amelyeket fórumainkon történő kapcsolatfelvételek útján tesznek közzé felhasználók, a myWorld csak akkor felel, ha erről ténylegesen tudomása volt, és ha a myWorld nem tett azonnali lépéseket az adatok eltávolítására vagy az azokhoz való hozzáférés megakadályozására. A myWorld bármikor eltávolíthatja a diszkriminatív, támadó jellegű, morálisan elítélendő vagy jogellenes tartalmakat.

Jelen használati feltételekkel és az Általános Üzleti Feltételekkel kapcsolatos további kérdésekre örömmel válaszolunk az alábbi elérhetőségeken:

myWorld Hungary Kft.
Stefánia út 101-103.
HU-1143 Budapest
Telefon: +36 1 802 40 00
Fax: +36 1 801 7079
E-Mail: service.hu spam@gohere.go cashback-solutions.com

Kft. budapesti székhellyel
01 09 718000 cégjegyzékszám alatt, a Fővárosi Törvényszék cégnyilvántartásában
EU adószám: HU13085571


FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA


1. A myWorld Hungary Kft. (továbbiakban „myWorld”) nem vállal felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, helyességért, teljességért, jogszerűségért és/vagy minőségéért. Ez ugyanúgy irányadó az ezen a weboldalon kínált valamennyi termékre és szolgáltatásra, ideértve a termékleírásokat, az árakat, valamint a myWorld szerződő partnereiről rendelkezésre bocsátott információkat. Technikai hibák és/vagy szervizelési munkálatok, valamint más okok (például a weboldal újraindítása) rövidebb vagy hosszabb megszakításokhoz vezethetnek a hozzáférésben. A myWorld nem vállal felelősséget a weboldal használhatóságáért és hozzáférhetőségéért. A myWorld-del szembeni vagyoni vagy nem vagyoni kártérítési igények (mint például: elmaradt haszon, egyéb ráfordítások, elveszett adatok miatti károk, gazdagodási igények, ügyvédi díjak vagy szerződéskötési díjak), amelyek a közzétett információk használatából, valamint az információk hibás vagy hiányos voltából keletkeztek, alapvetően kizártak, amennyiben a myWorld részéről nem bizonyítható szándékosság vagy súlyos gondtalanság. Az ajánlatok nem kötelező érvényűek. A myWorld kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy külön előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje a weboldal egyes részeit vagy a teljes kínálatot, vagy hogy a közzétételeket ideiglenesen szüneteltesse vagy véglegesen megszüntesse.

2. A myWorld továbbá nem felelős a linkekért és azok tartalmáért. A myWorld nem vállal felelősséget a linkek aktualitásáért, helyességéért, teljességéért, jogszerűségéért vagy azok minőségéért. Ebben a tekintetben minden felelősség a linkelt oldal szolgáltatóját terheli.  A linkek aktuális és jövőbeni kialakítására, azok tartalmára vagy szerzői jogára a myWorld-nek nincs ráhatása. A myWorld emiatt kifejezetten elhatárolódik olyan valamennyi link tartalmától, amelyeket a link létrehozását követően megváltoztattak, valamint a myWorld által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokban és levelezőlistákon szereplő külső bejegyzések tartalmától. A linkelt weboldalak folytonos tartalmi ellenőrzése konkrét jogsértések jelzésének hiányában nem elvárható, azonban a weboldalak a jogsértések ismertté válása esetén azonnal eltávolításra kerülnek.

3. Jelen weboldal csak információs valamint privát- és üzleti célokra használható. A weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ez attól függetlenül érvényes, hogy a tartalmak díjazás ellenében vagy ingyenesen lettek rendelkezésre bocsátva. A myWorld kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a sokszorosítás, felhasználás, bérlet, kölcsönzés, közzététel vagy bármilyen más felhasználási forma. Ezen tilalom megsértése jogi következményeket vonhat maga után különösen a védjegyjogi, a szerzői jogi és a versenyjogi szabályok rendelkezései alapján. A myWorld kifejezetten fenntartja magának az erre a weboldalra vonatkozó valamennyi szerzői jogot, védjegyjogosultságot és egyéb használati jogot (felhasználási jogot és a felhasználás engedélyezésének jogát).

4. A myWorld nagy jelentőséget tulajdonít a személyes adatok gondos és bizalmas kezelésének. Amennyiben az internetes ajánlaton belül lehetőség van személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, nevek, címek) megadására, akkor azoknak a felhasználók részéről történő megadása kizárólag kifejezetten önkéntes alapon történik.

5. Jelen felelősség-kizárás az internetes ajánlat részének tekintendő. Amennyiben jelen szöveg részei vagy egyes megfogalmazásai a hatályos jogi helyzetnek nem, már nem, vagy nem teljesen felelnek meg, akkor ez a dokumentum további részeinek tartalmát vagy érvényességét nem érinti.

6. A fentieken túl a myWorld nem vállal felelősséget a felhasználók által létrehozott azon tartalmakért, amelyeket a honlapján terjesztenek. A myWorld nem felel azokért a károkért, amelyek ezekből a tartalmakból erednek. Bárki, aki bármilyen megjegyzést / véleményt ír a weboldalra, mint szerző maga felel bejegyzése tartalmáért. Harmadik személyek jogsértése esetén az elkövetőnek a myWorld-öt teljes mértékben mentesítenie kell a károktól és egyéb következményektől. A myWorld fenntartja magának a jogot, hogy tudomásszerzés esetén törölje az olyan tartalmakat, amelyek jogellenesek, ellentmondanak a jó erkölcsnek, vagy hátrányosak a myWorld hírnevére; ebben az esetben a myWorld-del szembeni igényérvényesítés kizárt.