Terms of Use

NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS – TERMS OF USE


Naudojantis šia UAB „myWorld Lithuania“ (toliau vadinama „myWorld“) interneto svetaine, vadovaujamasi šiomis Naudojimosi taisyklėmis. „Cashback World“ Nariams papildomai galioja sudarytos Standartinės sutarčių sąlygos kartu su visais kitais sutarčių dokumentais. Lojalumo partneriams papildomai galioja Lojalumo partnerio sutartis kartu su visais kitais sutarčių dokumentais. Šios interneto svetainės vartotojai sutinka su šiomis Naudojimosi taisyklėmis ir patvirtina, kad „myWorld“ jokiu būdu neturi būti traukiama atsakomybėn už šios svetainės naudojimą. „myWorld“ laikas nuo laiko gali pakeisti arba papildyti šias Naudojimosi taisykles, jas atnaujindama.

„myWorld“ dės visas pastangas, kad šioje interneto svetainėje būtų pateikiama teisinga ir aktuali informacija. Tačiau ji neteikia jokių garantijų dėl duomenų ir informacijos pateikiamos šioje svetainėje. Šios interneto svetainės vartotojai sutinka, kad patys prisiima bet kokią riziką už prieigą ir naudojimąsi šia svetaine bei jos turiniu. „myWorld“ neprisiima atsakomybės už jokią žalą dėl prieigos, svetainės naudojimo ar negalėjimo naudotis arba dėl galimų klaidų ir spragų svetainėje.

Visi vaizdo, teksto ar garso failai, taip pat animacija, vaizdo medžiaga ir t.t. bei visos kitos sudedamosios svetainės dalys yra saugomos autorinių teisių ir negali būti – nei visa apimtimi, nei dalimis – platinamos, atsisiunčiamos, keičiamos, pakartotinai naudojamos, nukreipiamos ar kitaip panaudojamos be aiškaus išankstinio rašytinio leidimo. Vidinėje atsisiuntimo paskyroje šie failai gali būti naudojami tik asmeniniais tikslais.

„myWorld“ pasilieka sau teisę, prireikus atsisakyti teikti asmenims tinklapio paslaugas ir (arba) atsisiuntimo paslaugas, jeigu yra tam pagrįstos priežastys.

Dėl galimos neteisėtos veiklos arba informacijos per elektronines nuorodas, nukreipiančias iš šios interneto svetainės į kitus žiniatinklio (angl. World Wide Web arba WWW) pasiūlymus, taip pat už turinį, kurį patalpina asmenys, palaikantys ryšius mūsų forumuose, „myWorld“ atsako tik tada, jei „myWorld“ apie tai iš tikrųjų žinojo ir tiek, kiek nedelsiant nesiima priemonių, siekiant pašalinti informaciją ar blokuoti prieigą prie jos. „myWorld“ gali bet kuriuo metu pašalinti diskriminacinio, įžeidžiančio, prieštaraujančio gerai moralei arba neteisėto pobūdžio informaciją.

Mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus, susijusius su šiomis Naudojimosi taisyklėmis ir Standartinėmis sutarčių sąlygomis, kreipiantis:

UAB „myWorld Lithuania“
Olimpiečių g. 1,
LT-09235 Vilnius, Lietuva

Telefonas: +370 5 2078033
Faksas: +370 5 2683388
El. paštas: service.lt spam@gohere.go cashback-solutions.com

Ribotos atsakomybės bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė, kurios buveinė yra Vilniuje, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 302633872, PVM kodas: LT100006187512.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

1. UAB „myWorld Lithuania“ (toliau vadinama „myWorld“) neprisiima jokios atsakomybės už pateiktos informacijos aktualumą, teisingumą, išsamumą, teisėtumą ir (arba) kokybę. Tai taikoma ir visiems šioje interneto svetainėje siūlomiems Lojalumo partnerių produktams ir paslaugoms, įskaitant produktų aprašymus, kainas, taip pat pateiktą informaciją apie „myWorld“ verslo partnerius. Techninės klaidos ir (arba) priežiūros darbai, taip pat kitos priežastys (pvz., svetainės atnaujinimas) gali sukelti ilgesnius ar trumpesnius prieigos sutrikimus. „myWorld“ neteikia jokių garantijų dėl svetainės naudojimo arba prieigos. „myWorld“ iš esmės neatsako už jokius materialinius ar nematerialinius nuostolius (pvz., prarastas pelnas, patirtos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, pretenzijos dėl praturtėjimo, teisinių konsultacijų išlaidos arba sutarties rengimo išlaidos), kurie atsirado dėl pateiktos informacijos naudojimo arba, kurią sukėlė neteisingos ar neišsamios informacijos naudojimas, jei neįrodoma, kad tai nutiko dėl „myWorld“ tyčios arba dėl didelio aplaidumo. Visi pasiūlymai yra neprivalomi ir neįpareigojantys. „myWorld“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti, papildyti arba panaikinti visą interneto svetainę ar jos dalį arba laikinai ar visam laikui nutraukti jos viešą prieigą.

2. Be to, „myWorld“ nėra atsakinga už nuorodas ir jų turinį. „myWorld“ neprisiima jokios atsakomybės už nuorodų aktualumą, teisingumą, išsamumą, teisėtumą ar kokybę. Bet kokia atsakomybė, susijusi su šiomis nuorodomis tenka tinklapių, į kuriuos pateikiamos nuorodos savininkui / teikėjui. „myWorld“ nekontroliuoja dabartinės ir ateityje būsiančios šių nuorodų struktūros, turinio ar autorystės. Todėl šiuo „myWorld“ aiškiai atsiriboja nuo atsakomybės už visų nuorodų turinį, kuris buvo pakeistas po to, kai ši nuoroda buvo įkelta, taip pat už trečiųjų asmenų įrašus „myWorld“ pateikiamose svečių knygose, diskusijų forumuose ir adresatų sąrašuose. Interneto svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos, turinio nuolatinės kontrolės vykdymas nėra pagrįstas, jei nėra konkrečių teisės aktų pažeidimų požymių. Tačiau „myWorld“ sužinojus apie tokį teisės aktų pažeidimo atvejį, nuoroda bus nedelsiant pašalinta.

3. Šią interneto svetainę leidžiama naudoti tik informacinio pobūdžio tikslais, taip pat asmeniniais ir verslo tikslais. Visas šios svetainės turinys yra saugomas autorių teises reglamentuojančių teisės aktų. Tai taikoma nepriklausomai nuo to, ar turinys yra pateikiamas atlygintinai ar neatlygintinai. Bet kokio pobūdžio kopijavimas, naudojimas, nuoma, skolinimas, publikavimas arba kitoks jo panaudojimas be aiškaus rašytinio „myWorld“ sutikimo yra draudžiamas. Šio draudimo pažeidimas gali sukelti teisinių pasekmių, visų pirma, pagal prekių ženklų, autorinių teisių ir konkurencijos teisės nuostatas. „myWorld“ aiškiai išlaiko savo autorines teises bei prekių ženklų ir naudojimo teises (teises naudotis autorių teisių objektu ir teises leisti naudotis) šioje interneto svetainėje pateiktu turiniu.

4. „myWorld“ teikia didelę reikšmę saugiam ir konfidencialiam asmeninės informacijos naudojimui. Jei pateikiant internetinį pasiūlymą yra galimybė įvesti asmeninius arba verslo duomenis (elektroninio pašto adresus, vardą, pavardę, pašto adresus), ši informacija aiškiai pateikiama vartotojo laisva valia.

5. Šis atsakomybės ribojimas laikomas neatsiejama internetinio pasiūlymo dalimi. Jei šio teksto dalis ar atskiros formuluotės neatitinka, nepilnai atitinka arba nebeatitiktų galiojančių teisės aktų, tai neturi įtakos ir likusi dokumento dalis bei jos turinys lieka galioti.

6. Be to, „myWorld“ neatsako už vartotojų sukurtą turinį, kuris platinamas jų interneto svetainėje. „myWorld“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl minėto turinio. Kiekvienas, kuris svetainėje parašo bet kokio pobūdžio komentarus / vertinimus, už šį įrašą atsako pats kaip jo autorius. Jeigu pažeidžiamos bet kokios trečiųjų asmenų teisės, teises pažeidęs asmuo įsipareigoja visiškai atlyginti „myWorld“ visus ir bet kokius dėl to kilusius nuostolius ir visiškai apgina ją nuo bet kokių pretenzijų ir atlygina visas su tuo susijusias išlaidas. „myWorld“ pasilieka teisę ištrinti turinį, kuris prieštarauja teisės aktams, viešai tvarkai ir gerai moralei ar bet kokia forma prieštarauja „myWorld“ reputacijai; tokiais atvejais pretenzijos „myWorld“ negali būti reiškiamos.