Политика конфиденциальности

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PAZIŅOJUMS INFORMĀCIJA, KAS SNIEGTA, PAMATOJOTIES UZ VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS 13. UN 14. PANTIEM

Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt Jūsu personas datu un ar uzņēmumu saistīto datu aizsardzību un mēs nepārtraukti cenšamies padarīt mūsu pakalpojumu izmantošanu pēc iespējas drošāku. Mēs apņemamies nodrošināt likumdošanas aktos noteikto personas datu aizsardzības prasību ievērošanu. Šis Datu aizsardzības paziņojums nosaka, kādus Jūsu personas datus mēs vācam, kādam mērķim tas tiek darīts un kā mēs nodrošinām to aizsardzību.

Satura rādītājs
  1. Darbības joma
  2. Kādi dati tiek vākti?
  3. Sīkfaili un tīmekļa izsekošana
  4. Konversijas analīze, izmantojot Facebook Pixel kodu
  5. Datu kopīga lietošana
  6. Datu apstrāde
  7. Datu drošība un nodošana
  8. Jūsu datu aizsardzības tiesības un kontaktinformācija

1. Darbības joma

Šis paziņojums ir spēkā attiecībā uz interneta vietnē http://www.cashback-solutions.com pieejamo mājas lapu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī mājas lapa ir saistīta ar citām Cashback World mājas lapām, t.sk. citu valstu mājas lapām, kurās ir piemērojami citādi personas datu aizsardzības noteikumi.

Atbildīgais par datu aizsardzību

myWorld Latvia SIA
Cēsu iela 31 k-2, Rīga, LV-1012, Latvija
Fakss: +371 67809217
E-pasts: service.lv spam@gohere.go cashback-solutions.com

Datu aizsardzības speciālists

Peter Oskar Miller
HXS GmbH
Millergasse 3
1060 Vienna, Austria
data.protection spam@gohere.go myworld.com

Mūsu mājas lapu pilnveidošanas gaitā, kas tiek veikta ar mērķi uzlabot mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, var rasties nepieciešamība papildināt šo Datu aizsardzības paziņojumu. Šādā gadījumā mēs Jūs par to iepriekš informēsim un, ja nepieciešams, lūgsim mums sniegt atsevišķu piekrišanu.

2. Kādi dati tiek vākti?

Par personas datiem un ar uzņēmumu saistītiem datiem ir uzskatāma jebkāda informācija attiecībā uz personīgo vai mantisko stāvokli, kuru mēs saņemam un apstrādājam Jūsu Cashback World dalības ietvaros, Jums piedaloties Cashback World Programmā kā Lojalitātes partnerim un no Jūsu Cashback Solutions pasūtījuma, un kura tieši vai netieši uz Jums var tikt attiecināta (piemēram, ar Jūsu dalībnieka ID vai Lojalitātes partnera ID starpniecību). Šādas informācijas klāstā ir iekļauti: Jūsu dalībnieka numurs, Jūsu pilns vārds, tituls, dzimums, dzimšanas datums, Jūsu pasta adrese, adreses koordinātas (garuma un platuma koordinātas), tālruņa numurs(-i), faksa numurs, e-pasta adrese, bankas dati, (banka, IBAN, BIC un konta turētājs).Papildus mēs apstrādājam Jūsu Lojalitātes partnera ID, uzņēmuma nosaukumu, dibināšanas datumu, reģistrācijas numuru, uzņēmuma adresi, visas esošās filiāles, Jūsu PVN maksātāja numuru, e-pasta adresi rēķinu saņemšanai, faksa numuru, uzņēmuma tīmekļa vietni, nozari, pārdošanas datus, bankas informāciju, uzņēmuma kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, dzimšanas datumu un tālruņa numuru, pasūtīto Cashback Solutions produktu, kā arī papildus pasūtītos produktus.

3. Sīkfaili un tīmekļa izsekošana

Mūsu mājas lapas izmanto t.s. sīkfailus: tie ir mazi teksta faili, kas tiek uzglabāti Jūsu datorā ar iespēju tiem piekļūt, kad Jūs atkārtoti apmeklējat mūsu māja lapu. Sīkfaili dod Jums iespēju reģistrēties mūsu pakalpojumu izmantošanai, kā arī ļauj mums personalizēt mājas lapu atbilstoši Jūsu vajadzībām.

Daļu no mūsu piedāvātajiem interneta pakalpojumiem Jūs varat izmantot arī bez reģistrēšanās un/vai autorizēšanās. Arī šajā gadījumā tiek automātiski apkopota zināma informācija, lai ievāktu statistikas datus par mūsu piedāvāto interneta pakalpojumu lietošanu un efektivitāti un tādējādi veiktu to pielāgošanu mūsu lietotāju vajadzībām. Tādēļ mēs vācam informāciju par Jūsu IP adresi, Jūsu apmeklējuma laiku un ilgumu, Jūsu apmeklējumu biežumu, formulāru lietošanu, Jūsu meklētāja iestatījumiem, Jūsu prezentācijas veidu, Jūsu iestatījumiem attiecībā uz mūsu mājas lapas izlasi. Sīkfailu uzglabāšanas laiks ir dažāds. Pārsvarā mēs lietojam sīkfailus, kuri automātiski dzēšas pēc tam, kad Jūs esat pabeidzis mūsu mājas lapas apmeklējumu (tā saucamie “sesijas sīkfaili”). Mēs ieprotokolējam katru mūsu mājas lapu apmeklējumu un katru mājas lapā izvietoto datu lejupielādēšanas gadījumu. Mūsu izvietotie sīkfaili tiek izmantoti vienīgi mūsu pašu informatīvām vajadzībām un to apstrādi apkopotās informācijas izvērtēšanas nolūkos myWorld Latvia SIA, Cēsu iela 31 k-2, Rīga, LV-1012, Latvija, uzdevumā veic mWS myWorldSolutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010, Grāca, Austrija.

Mēs izmantojam JavaScript, lai apkopotu Jūsu darbību mūsu mājas lapā un uzlabotu mūsu sniegtos interneta pakalpojumus atbilstoši mūsu lietotāju vajadzībām. To darot, mēs konstatējam Jūsu interneta pārlūkprogrammas veidu, atrašanās vietu, Jūsu piekļuves laiku un ilgumu, tīmekļa adresi un mājas lapas nosaukumu, kā arī mājas lapu, no kuras notika pārsūtīšana. Jums ir tiesības atteikties no šo datu apkopošanas, Jūsu interneta pārlūkprogrammā deaktivējot JavaScript funkciju.

Bez tam mēs izmantojam šādus rīkus:

Google Analytics

Šis ir tīmekļa analīzes mehānisms, kurš pieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 ASV, turpmāk “Google”, ar kura palīdzību tiek fiksētas un apkopotas Jūsu darbības mūsu mājas lapā, kā arī konstatēts, cik lietotāju mūs ir apmeklējuši, un cik reižu viņi ir piekļuvuši katrai lapai. Šo datu izvērtēšana notiek anonīmi. Google Analytics sīkfaili (gat_UA-102544931-1: Google Analytics Universal Tracking, _ga: Google Analytics Universal Tracking, __gid: Google Analytics Universal Tracking), t.sk. Google Analytics Tool Anonymous IP adrese un izmantošanas dati, parasti tiek nosūtīti uz serveri ASV un tur uzglabāti. Sīkāku informāciju Jūs varat iegūt sekojošā interneta vietnē: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Apmeklējot interneta vietni https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. ir iespējams aizliegt datu vākšanas iespēju.

Piwik Open Analytics Plattform

Ar šo rīku mēs apkopojam Jūsu darbības mūsu mājas lapā un konstatējam, cik lietotāju mūs ir apmeklējuši, un cik reizes ir veikta piekļuve katrai lapai. Šo datu izvērtēšana notiek anonīmi. Sīkfaili tiek saglabāti Jūsu datorā. Vairāk informācijas Jūs atradīsiet mājas lapā https://piwik.org/faq/.

Google AdWords

Šis rīks kalpo tam, lai reģistrētu mājas lapas apmeklējumu skaitu, un to izmanto reklāmas (veicinošās tirgvedības/remārketinga) nolūkos Google un Display Network reklāmas tīklā. Apmeklējot mājas lapu, Jūsu pārlūkprogramma saglabā sīkfailus (IDE: Google AdWords Cookie), kuri ļauj Jūs atpazīt, kad Jūs nākamo reizi apmeklējiet tādu mājas lapu, kura pieder pie Google reklāmas tīkla. Šajā mājas lapā Jums tad var tikt parādītas reklāmas, kuru saturs ir saistīts ar citām Jūsu apmeklētajām mājas lapām, kurās arī tiek izmantotas Google veicinošās tirgvedības/remārketinga funkcija. Jums ir tiesības aizliegt datu vākšanu ar Google AdWords starpniecību, apmeklējot mājas lapu http://www.google.com/settings/ads.

Google AdWords konversijas izsekošana

Ar šo rīku mēs izveidojam konversijas statistiku mūsu tiešsaistes reklāmas kampaņu efektivitātes izvērtēšanai. Sīkfails (IDE: Google AdWords Cookie) konversijas izsekošanai tiek ievietots brīdī, kad lietotājs uzklikšķina uz kādas no Google ievietotajām reklāmām. Saskaņā ar Google personas datu aizsardzības regulējumu jebkādu personas datu vai ar uzņēmumu saistītu datu apstrāde netiek veikta. Ja Jūs nevēlaties piedalīties izsekošanas procesā, Jums ir tiesības iebilst tās izmantošanai, deaktivējot Google konversijas izsekošanas sīkfailu Jūsu interneta pārlūkprogrammas iestatījumos.

Salesforce Marketing Cloud

Ar šo rīku mēs reģistrējam Jūsu darbības mūsu mājas lapā, lai tādejādi optimizētu mūsu piedāvājumu. Šādā veidā mēs nosakām, cik apmeklētāju mūs ir apmeklējuši, un cik reizes ir veikta piekļuve katrai lapai. Šo datu izvērtēšana notiek anonīmi ar Predictive Intelligence rīka starpniecību un tā ļauj automatizēti uzlabot piedāvājuma atspoguļošanu. Attiecībā uz reģistrētajiem lietotājiem viņu specifiskās darbības mājas lapā tiek reģistrētas ar mērķi uzlabot lietotājam sniegtās iespējas un attiecīgi optimizētu viņam parādīto saturu. Salesforce sīkfaili parasti tiek nodoti Salesforce serverim Amerikas Savienotajās Valstīs un tur arī uzglabāti.

Microsoft Application Insights

Application Insights ir Microsoft pakalpojums, kurš ļauj novērot un uzlabot mājas lapas sniegumu un izmantojamību. Šis pakalpojums saglabā un izvērtē anonimizētus telemetrijas datus (skatīto lapu skaitu, lapu lejuplādes ilgumu, sastaptos izņēmumus un AJAX atkarības pēdu izsekošanu). Sīkfaili (-ai_user, ai_session) parasti tiek nosūtīti uz Microsoft serveri Amerikas Savienotajās Valstīs, kur tie tiek uzglabāti.

Hotjar

Jums apmeklējot mūsu mājas lapu, mēs apkopojam informāciju, kurai nav personīga rakstura, t.sk. Interneta standarta Interneta reģistrācijas informāciju un Jūsu uzvedības modeļus. Mēs to darām, lai spētu Jums nodrošināt labāku lietotāja pieredzi, lai konstatētu Jūsu izvēles priekšrocības, diagnosticētu tehniska rakstura problēmas, analizētu tendences un uzlabotu mūsu mājas lapu.

Šāda informācija var tikt saglabāta saistībā ar Jūsu ierīcēm un pārlūkprogrammu: ierīces IP adrese (iegūta un saglabāta anonimizētā formā), ierīces ekrāna izšķirtspēja, ierīces veids (ierīces unikālie identifikatori), operētājsistēma, un pārlūkprogrammas tips, ģeogrāfiska lokācija (tikai valsts), un vēlamā mūsu mājas lapas izmantošanas valoda. Šāda informācija tiek saglabāta attiecībā uz Jūsu lietotāja rīcību: darbības ar peli (kustība, lokācija un klikšķi), tautiņu izmantošana.

Apmeklētāju rīcības paraugu iegūšanas nolūkā Hotjar arī reģistrē informāciju, kura ir iegūta no mūsu mājas lapas: atsauces vietrādis URL un domēns, apmeklētās lapas, ģeogrāfiskā lokācija (tikai valsts), vēlamā mūsu mājas lapas izmantošanas valoda, datums un laiks, kurā notikusi piekļuve mājas lapām.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no tā, ka Hotjar apkopo informāciju saistībā ar Jūsu apmeklējumu mūsu mājaslapā, internet vietnē https://www.hotjar.com/opt-out noklikšķinot opciju “Disable Hotjar” (“atslēgt Hotjar”).

Papildus iepriekš minētajiem sīkfailiem, kuri tiek izmantoti aprakstītajos analīzes rīkos, izmantoti tiek vēl arī šādi sīkfaili:

Sīkfails

Autors

Mērķis / Funkcija

Language

Cashbackworld

Šis sīkfails saglabā lietotāja valodas iestatījumus.

cookiesession1

Cashbackworld

Šis sīkfails palīdz sadalīt HTTP pieprasījumu noslodzi tīkla infrastruktūrā.

authSession

Cashbackworld

Sīkfails, kurš tiek izveidots uz savienojuma laiku un satur savienojuma identifikatoru.

authToken

Cashbackworld

Autentifikācijas sīkfails, kurš tiek izveidots tiem lietotājiem, kuri ir pievienojušies, lai tos varētu identificēt. 

LyoToolbar_SessionID

Cashbackworld

Šīs sīkfails kalpo saziņai ar Cashback Bar.

lyo_AT_cookie_privacystatement

Cashbackworld

Šis sīkfails ļauj izsekot, vai apmeklētājs ir piekritis sīkfailu izmantošanai.

__RequestVerificationToken

Cashbackworld

Šis ir viltojumu novēršanas marķierierīces sīkfails un kalpo tam, lai novērstu CSRF (vairāku vietņu pieprasījuma viltošana) uzbrukumus.Lūdzu, ņemiet vērā, ka izplatītākās interneta pārlūkprogrammas to standartiestatījumā akceptē sīkfailus. Jums ir iespēja iestatīt savu pārlūkprogrammu tādā veidā, ka visi vai noteikti sīkfaili tiek noraidīti vai arī tiek prasīta Jūsu piekrišana katra jauna sīkfaila saņemšanas gadījumā. Lielākajā daļā no pārlūkprogrammām šīs attiecīgās norādes ir pieejamas uzdevumjoslas sadaļā ar apzīmējumu “palīdzība”. Tur Jūs arī uzzināsiet, kā var tikt dzēsti jau saņemtie sīkfaili.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas mūsu mājas lapas piedāvātās funkcijas, ja Jūs nepiekritīsiet visu vai atsevišķu sīkfailu akceptēšanai.

Lietojot mūsu mājas lapu, vai, ja nepieciešams, sniedzot mums atsevišķu piekrišanu, Jūs izsakāt savu piekrišanu iepriekš norādīto sīkfailu un rīku izmantošanai.

4. Konversijas analīze, izmantojot Facebook Pixel izsekošanas kodu

Ar Jūsu piekrišanu mūsu interneta vietnē tiek pielietots „Facebook-Pixel“ no Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV (“Facebook”) (fr: Facebook sīkfails atteikšanās opcijas identifikācijai). Tas ir sīkfails, proti – mazs teksta fails, kurš tiek ievietots Jūsu datorā un kuram ir iespējams piekļūt. Ar tā palīdzību ir iespējams izsekot lietotāju darbībām pēc tam, kad viņi ir redzējuši kādu Facebook reklāmu vai uz tās noklikšķinājuši. Tādējādi mums ir iespēja statistikas un tirgus izpētes mērķiem iegūt informāciju par Facebook izvietoto reklāmu efektivitāti. Šo informāciju mēs iegūstam anonīmā formā, tādējādi mums nav iespējams izdarīt jebkādus secinājumus attiecībā uz lietotāja identitāti. Tomēr šos datus saglabā un apstrādā Facebook, kā rezultātā ir iespējama sasaiste ar attiecīgo lietotāja profilu un Facebook šos datus var izmantot saviem reklāmas mērķiem atbilstoši Facebook personas datu apstrādes vadlīnijām (https://www.facebook.com/about/privacy/). Šie dati ļauj Facebook un tā partneriem izvietot reklāmas gan Facebook vietnē, gan ārpus tās. Bez tam, šiem mērķiem uz Jūsu datora var tikt saglabāts sīkfails. Lietojot mājas lapu, Jūsu izsakiet savu piekrišanu Pixel izsekošanas koda izmantošanai.

5. Datu kopīga lietošana

Mājas lapā ir integrētas šādu sociālo tīklu kopīgošanas pogas: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, Sanfrancisko, CA 94107, ASV, XING, kuru uztur XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburga, Vācija, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ASV, Facebook, 1601 South California Avenue, Paloalto, CA 94304, ASV, kā arī GooglePlus, kurš ir daļa no Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV sociālā tīkla. Integrētas ir arī e-pastu kopīgošanas pogas. Kopīgošanas pogas var atpazīt pēc to attiecīgajiem logotipiem.

Dažādās kopīgošanas pogas ir ierīkotas, ievērojot personas datu aizsardzības prasības. Tikai tad, kad Jūs šajā mājas lapā esat noklikšķinājis uz attiecīgās kopīgošanas pogas (un tikai tad), tiek nodibināta tieša sasaiste starp Jūsu pārlūkprogrammu un attiecīgā sociālā tīkla uzturētāja serveri. Saskaņā ar minēto sociālo tīklu uzturētāju sniegto informāciju, nenoklikšķinot uz attiecīgās kopīgošanas pogas, nekādi personas dati vai ar uzņēmumu saistīti dati no sociālajiem tīkliem iegūti netiek, ja Jūs neielogojaties šajos sociālajos tīklos. Vākti un apstrādāti tiek tikai ielogoto Dalībnieku personas dati, cita starpā – IP adrese. Ja Jūs nevēlaties, lai Jūsu pieslēgšanās mūsu mājas lapai tiktu sasaistīta ar Jūsu attiecīgo sociālā tīkla kontu, lūdzu, izlogojieties no attiecīgā sociālā tīkla lietotāja konta.

Mēs vēršam Jūsu uzmanību uz apstākli, ka mājas lapas uzturētāji nezin, kāds ir nodoto datu saturs, nedz arī to, kā sociālie tīkli tos tālāk izmanto. Papildus informāciju par to, kā personas datus izmanto sociālie tīkli, atradīsies minēto sociālo tīklu personas datu aizsardzības paziņojumos.

6. Datu izmantošana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus un ar uzņēmumu saistītus datus tikai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Tos personas datus un ar uzņēmumu saistītus datus, kurus Jūs mums sniedzat, reģistrējoties kā Cashback World dalībnieks, kā arī reģistrējoties kā lojalitātes partneris un arī turpmākajā Jūsu dalības Cashback World Programmā laikā, mēs vācam un apstrādājam tikai un vienīgi to pienākumu izpildīšanas ietvaros, kurus mēs ar līgumu esam uzņēmušies attiecībā pret Jums (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b. punkts). Ja Jūs mums šo informāciju nesniedzat, mēs ar Jums nevaram noslēgt līgumu. Bez tam, mēs arī izmantojam Jūsu personas datus, izpildot ar likumu uzliktus pienākumus (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c. punkts). Visbeidzot, mēs izmantojam Jūsu personas datus vai ar uzņēmumu saistītos datus tikai tādā gadījumā un apmērā, ja un ciktāl Jūs mums tam esat devuši savu noteiktu piekrišanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a. punkts).

Jums sazinātos, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, lai mājas lapā Jums izveidotu atsevišķu lietotāja sadaļu, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumus un pasūtījumus, un lai nodrošinātu Jums mūsu pakalpojumu piedāvājumu. Bez tam, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai Cashback World programmas ietvaros aprēķinātu un piešķirtu Jums pienākošās priekšrocības un, lai sagatavotu rēķinus par līgumā atrunāto komisijas maksu.

Ja mēs būsim saņēmuši atsevišķu Jūsu piekrišanu, tad Jūsu personas dati saņemtās piekrišanas apmērā tiks apstrādāti arī ar mērķi, lai, piemēram, Jūs informētu par mūsu Lojalitātes partneru un mūsu B2B Lojalitātes partneru piedāvājumiem un akcijām. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šo piekrišanu, tādējādi padarot par prettiesisku personas datu turpmāku apstrādi.

Mēs saglabājam Jūsu un ar Jūsu uzņēmumu saistītu informāciju, kamēr vien mums ar Jums ir uzņēmējdarbības attiecības, kā arī gadījumā, ja ilgāka datu uzglabāšana ir paredzēta normatīvajos aktos, vai ja Jūsu personas dati mums ir nepieciešami oficiāla procesa kontekstā.

7. Datu drošība un nodošana

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs, cita starpā, izmantojam datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana), ugunsmūrus, hakeru aizsardzības programmas, kā arī citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām. Veicot saziņu ar e-pasta starpniecību, mēs varam nodrošināt datu drošību tikai atbilstoši aktuālajām tehnikas iespējām.

Jūsu personas datu un ar uzņēmumu saistīto datu apstrādāšanu galvenokārt veic myWorld Latvia SIA kā Jūsu kā dalībnieka un kā Lojalitātes partnera līgumiskais partneris, un kā personas datu pārzinis, kas izmanto mWS myWorld Solutions AG sniegtos datu apstrādes pakalpojumus. Jūsu personas dati un ar uzņēmumu saistītie dati var tikt nodoti citiem pakalpojumu sniedzējiem, kā arī citiem myWorld grupas uzņēmumiem.Sniedzot mūsu pakalpojumus, sazinoties ar Jums, kā arī piedāvājot mūsu pakalpojumus internetā, mums ir tiesības izmantot noteiktu pakalpojumu sniedzēju sniegtos pakalpojumus. Mēs apliecinām, ka šie pakalpojumu sniedzēji ir izraudzīti ar vislielāko rūpību, lai tādējādi nodrošinātu likumīgu un drošu personas datu apstrādi. Bez tam, šie pakalpojumu sniedzēji ir uzņēmušies pienākumu apstrādāt Jūsu personas datus un ar uzņēmumu saistītos datus tikai saskaņā ar mūsu dotajiem norādījumiem un mērķiem, un ievērojot piemērojamās Latvijas Republikas likumdošanas normas un Eiropas Savienības normatīvos aktus datu aizsardzības jomā. Pakalpojumu sniedzējiem nav tiesību izmantot šos personas datus citiem mērķiem.

Mums ir arī tiesības - nodrošinot nepieciešamo datu aizsardzības prasību ievērošanu - nodot Jūsu personas datus un ar uzņēmumu saistītos datus myWorld grupas ietvaros, ciktāl šāda nodošana ir nepieciešama Cashback World programmas īstenošanai, pie Lojalitātes partneriem veikto, pirkumu reģistrēšanai un dalībnieka priekšrocību aprēķināšanai, līgumā atrunātās starpniecības komisijas aprēķināšanai un rēķinu par to piestādīšanai. Savukārt myWorld grupas sabiedrības arī ir uzņēmušās atbildību par to, ka tās apstrādās Jūsu personas datus un ar uzņēmumu saistītos datus tikai un vienīgi konkrētajam mērķim un ievērojot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas normu prasības datu aizsardzības jomā. Jo īpaši šie noteikumi attiecas uz sekojošiem pakalpojumiem: ziņu nosūtīšana elektroniskā formātā (piem., e-pasts, īsziņas vai pašpiegādes paziņojumi), ar telefaksa, telefona vai vēstuļu starpniecību, ar mērķi sniegt informāciju par lojalitātes partneru un B2B lojalitātes partneru precēm un akcijām, Jūsu interesēm atbilstošu piedāvājumu identificēšana, apmierinātības aptauju rīkošana, palīdzības dienesta nodrošināšana, kā arī veikto darījumu apstrāde. Ja un ciktāl tas ir nepieciešams, lai sniegtu Jums kādu konkrētu pakalpojumu, vai arī uz Jūsu noteikti sniegtas piekrišanas pamata, mēs nodosim lojalitātes partneriem un B2B lojalitātes partneriem nepieciešamos Jūsu personas datus. Savukārt lojalitātes partneri un B2B lojalitātes partneri ir uzņēmušies atbildību par to, ka tie apstrādās Jūsu personas datus un ar uzņēmumu saistītos datus tikai un vienīgi konkrētajam mērķim un ievērojot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas normu prasības datu aizsardzības jomā.

myWorld grupa darbojas starptautiski. Mūsu uzņēmējdarbība, vadības struktūra un mūsu tehniskā infrastruktūra atrodas dažādās valstīs. Tādēļ mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus un ar uzņēmumu saistītos datus arī citām myWorld sabiedrībām ārvalstīs, ciktāl šāda nodošana ir nepieciešama Cashback World programmas īstenošanai, Jūsu veikto pirkumu reģistrēšanai, kā arī no tiem izrietošo dalībnieka priekšrocību un starpniecības komisijas maksu aprēķināšanai. Jūsu personas datu un ar uzņēmumu saistīto datu nodošana Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros, uz Šveici un uz citām valstīm, kurās ir spēkā atbilstošas pakāpes datu aizsardzības mehānismi, var tikt veikta bez papildus saskaņojuma iegūšanas. Gadījumā, ja Jūsu personas dati un ar uzņēmumu saistītie dati būs nododami uz citām valstīm kā tām, kuras tika minētas iepriekš, mēs Jūs par to informēsim un, protams, nodrošināsim datu aizsardzības normu ievērošanu, sniegsim Jums attiecīgus apliecinājumus un nodrošināsim Jūsu tiesību un tiesiskās aizsardzības līdzekļu realizēšanas iespējamību.

Jūsu personas dati un ar uzņēmumu saistītie dati netiks nodoti citām trešajām personām, izņemot iepriekš minētajiem Lojalitātes partneriem, B2B lojalitātes partneriem, pakalpojumu sniedzējiem un myWorld sabiedrībām, ja šādai nodošanai nebūs saņemta Jūsu iepriekšēja piekrišana vai tā nebūs pamatota ar tiesiska pienākuma izpildi.

8. Jūsu ar personas datu aizsardzību saistītās tiesības un kontaktinformācija

Jums ir tiesības iegūt informāciju par Jūsu personas datiem un ar uzņēmumu saistītiem datiem, kurus mēs apstrādājam, kā arī pieprasīt to labošanu, dzēšanu vai apstrādāšanas ierobežošanu. Jums ir arī tiesības iebilst un tiesības uz datu savienojamību (t.i. Jums ir tiesības saņemt datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā).

Ja Jūs uzskatiet, ka Jūsu personas datu vai ar uzņēmumu saistīto datu apstrāde pārkāpj ES Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību LR Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv) vai citas ES dalībvalsts uzraudzības iestādē.

Ja Jūsu personas vai ar uzņēmumu saistīto datu izmantošana šajā mājas lapā ir balstīta uz Jūsu izteikto piekrišanu, tad Jums ir tiesības jebkurā brīdī, nenorādot iemeslus, atsaukt Jūsu piekrišanu turpmākai šo datu apstrādei. Šāda atsaukuma rezultātā Jūsu personas datu turpmāka apstrādāšana vairs nav atļauta. Atsaukums ir izsakāms rakstveidā, to nosūtot (pa pastu, faksimilu vai e-pastu) Jūsu personas datu pārzinim uz sekojošu adresi:

myWorld Latvia SIA
Cēsu iela 31 k-2, Rīga, LV-1012, Latvija
Fakss: +371 67809217
E-pasts: service.lv spam@gohere.go cashback-solutions.com

Lūdzu, izmantojiet šo kontaktinformāciju arī gadījumā, ja Jums ir kādi jautājumi attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādāšanu, kā arī lai saņemtu informāciju par Jūsu personas datu aizsardzības tiesību īstenošanu.