Impress

Mediju īpašnieks, izdevējs, producents un pakalpojumu sniedzējs

myWorld Latvia SIA
Cēsu iela 31 k-2
Rīga, LV-1012,
Latvija

Tālr.: +371 67809216
Fakss: +371 67809217
E-Mail: service.lv spam@gohere.go cashback-solutions.com
www.cashback-solutions.com
https://uterm.cashback-solutions.com

Reģ. nr. 40103495111
PVN maks. nr.: LV40103495111

myWorld Latvia SIA vārdā pilnvarotais pakalpojumu uzņēmums

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Grāca,
Austrija
Tālr.: +43 (0)316 7077700
Fakss: +43(0) 316 / 70 77 444
E-pasts: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag

Akciju sabiedrība (Aktiengesellschaft)
Reģistrēta ar nr. FN389134g Grācā, (Landesgericht für ZRS Graz)
PVN maks. nr.: ATU67661657

Direktoru padome: Marko Sedovnik/Chairman; Bettina Rieger; Kerstin Suppan-Eibinger, MBA, Mag. (FH) Jörg Singer

Nepieciešamie uzņēmuma dati atrodami firmena-z.wko.at.


Strīdu izšķiršanas institūcija saskaņā ar regulu (EU) No. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Cashback Solution Services pakalpojumus nodrošina un rēķinus izraksta mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria. Austrijas Komercreģistra numurs FN 389134g, E-pasts:  office@myworld-solutions.ag  / Tel.: +43 (0)316 7077 0
Jums ir tiesības uz Jūsu personas datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un atsaukšanu. Ja vēlaties šīs tiesības izmantot, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja uzskatāt, ka mēs pārkāpjam datu aizsardzības likumu vai, ka jūsu personas datu aizsardzība tiek pārkāpta kā citādi, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu. Ja nebūs iespējams atrast risinājumu, ko uzskatīsiet par piemērotu, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu aizsardzību uzraugošai iestādei. Par mūsu uzraudzību ir atbildīgas Austrijas datu aizsardzības iestādes.

Datu aizsardzības speciālists
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Vīne
E-pasts : data.protection spam@gohere.go myworld.com

Austrian Data Protection Authorities
(Austrijas datu aizsardzības uzraudzības iestāde)
Wickenburggasse 8
1080 Vīne
Tālr.: +43 1 521 52 25 69
E-pasts : dsb@dsb.gv.at