Šta možemo da učinimo za Vas?

Da bismo mogli što prije da obradimo Vaš zahtjev, molimo Vas da odgovorite na nekoliko pitanja.

1. Koliko lokacija (spremnih za posjete kupaca) posjeduje Vaša firma?

2. Kako glasi adresa Vašeg online shop-a?

2. Da li Vaša firma posjeduje online shop?

3. Koji online shop sistem koristite?

4. Koje podatke možemo da dobijemo da bismo stupili u kontakt sa Vama?

5. Kako glase ključni podaci Vašeg online shop-a?

Učestvujem u affiliate (partnerskoj) mreži.

6. Kako možemo da Vam pomognemo?

myWorld d.o.o.
onlinepartner.me@myworld.com