Едноставно и лесно до
 • Стекнување нови
  потрошувачи
 • Намалување на
  флуктуацијата
 • Стекнување лојални
  потрошувачи
 • Намалување на трошоците
 • Зголемување на обртот
 • Остварување
  дополнителен приход
Јас би сакал лично да се консултирам.

Што можеме да сториме за Вас?

Дознајте како може да профитира Вашето претпријатие ако стане дел од Shopping Community!

Вашите предности како Трговски Партнер како на дланка

 • Стекнете нови потрошувачи и намалете ја флуктуацијата
 • Стекнете лојални потрошувачи за Вашата компанија
 • Стекнете безбедност и стабилност за Вашата компанија
 • Остварете поголема фреквенција и повисок просечен промет
 • Намалете ги Вашите трошоци
 • Остварете дополнителен приход преку пазарувања, кои не се направени кај Вас

Клучни бројки за Shopping Community