Impressum

Медиумски сопственик, издавач, производител и давател на услугата

МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
бул. 8-ми Септември 16/1,
Бизнис Центар Хипериум 2-ри кат
1000 Скопје

тел: +389 2 3090067
факс: +389 2 3090068
E-Mail: service.mk spam@gohere.go cashback-solutions.com
www.cashback-solutions.com
https://uterm.cashback-solutions.com

МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје со седиште во Скопје
Регистрирана во Р. Македонија под ЕМБС: 6682731
ЕДБ: 4057011511739
Генерален Директор: Радован Витошевиќ

Сервисна компанија авторизирана и во име на МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz 
Австрија
Телефон: +43 (0)316 7077700
Факс: +43(0) 316 / 70 77 444
Email: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag

Компанија Регистрирана под FN389134g од Регионалниот суд за ZRS Грац
UID-NR.: ATU67661657

Извршен борд: Марко Седовник /Претседател; Бетина Риегер; Керстин Шупан - Еибингер, MBA, м-р Јорг Зингер

Ве молиме најдете ги ECG податоците за компанија во firmena-z.wko.at.


(EU) No 524/2013 за решавање на онлајн спорови и работи поврзани со потрошувачите: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Услугите и фактурирањето на Cashback Solution Services се спроведени од mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Грац, Австрија. Трговски регистар FN 389134g, Email: office@myworld-solutions.ag / Тел .: +43 (0) 316 7077 0

 


Начелно имате право на исправка, бришење, ограничување или приговор. Обратете ни се за ова. Ако сметате дека обработката на Вашите податоци е против законите за заштита на податоците, или ако Вашите права во поглед на заштитата на податоците се прекршени на друг начин, тогаш обратете се до нашето Одговорно лице за заштита на податоците. Ако и тогаш не може да се најде прифатливо решение за Вас, тогаш можете да поднесете поплака кај органот за надзор. Во Австрија, надлежна е Службата за заштита на податоци.

Одговорно лице за заштита на податоци
Петер Оскар Милер
Millergasse 3
1060 Виена
E-mail: data.protection spam@gohere.go myworld.com

Aвстриска служба за заштита на податоци
Wickenburggasse 8
1080 Виена
Teлефон: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at