Отсега профитирајте Вашата Cashback Program!

Обезбедете си ја Вашата Cashback Program и профитирајте како Трговски партнер во нашата Shopping Community од многубројните можности за зголемување на Вашиот успех. Користете ефективни и ефикасни алатки за стекнување нови и лојални потрошувачи, како најмодерни маркетинг инструменти и иновативни бизнис решенија. Станете дел од најголемата куповна заедница (Shopping Community) на светот!


Регистрација како физичко лице и како правен субјект:

Регистрирајте се сега во Shopping Community како физичко лице и како правен субјект или користете го веќе постоечкиот членски ID-број за да ја регистрирате Вашата фирма.

Вашите предности
  • Cashback при пазарувањето
  • Shopping Points при пазарувањето

Регистрација како правен субјект:

Регистрирајте се сега како претпријатие во Shopping Community и профитирајте од Cashback и Shopping Points.

Вашите предности
  • Cashback при пазарувањето
  • Shopping Points при пазарувањето

Регистрација на веќе регистрирана фирма како Трговски партнер:

Регистрирајте се сега како Трговски партнер со Вашиот постоечки членски ID на фирмата. Со регистрацијата на Вашето претпријатие, добивате директен Маркетинг Бонус за купувањата на Вашите потрошувачи.

Вашите предности
  • Cashback при пазарувањето
  • Shopping Points при пазарувањето
  • Маркетинг Бонус (до 0,5%)