Нарачајте Cashback Solutions сега и профитирајте!

Cashback

ProgramLight

 • MTERM-App / UTERM
 • Merchant Lounge
 • B2B-Service
 • POS-Материјал
 • Shopping-Point Deal модул
 • и многу друго.
еднократно искл. ДДВ
беше
12.550,00 MKD
САМО 3.099,00 MKD

Cashback

ProgramBasic

 • MTERM-App / UTERM-пристап (евидентирање обрт + регистрација)
 • Merchant Lounge
 • B2B-Service
 • POS-Материјал
 • Shopping-Point Deal модул
 • Модул за статистика Basic
 • Картички за лојални потрошувачи, флаер за регистрација
 • и многу друго.
месечно искл. ДДВ
1.250,00MKD
еднократно искл. ДДВ
беше
31.450,00 MKD
САМО 15.725,00 MKD

Cashback

ProgramProfessional

 • MTERM-App / UTERM-пристап (евидентирање обрт + регистрација)
 • Merchant Lounge
 • B2B-Service
 • POS-Материјал
 • Shopping-Point Deal модул
 • Модул за статистика Professional
 • Картички за лојални потрошувачи, флаер за регистрација
 • CRM модул
 • Модул за анкета на потрошувачи
 • Модул за Newsletter
 • Регистрација на потрошувачи
 • Поврзување со Online Shop
 • и многу друго.
месечно искл. ДДВ
3.150,00MKD
еднократно искл. ДДВ
беше
50.350,00 MKD
САМО 25.175,00 MKD
*Цена за дополнителни филијали: Light = цена од понудата; Basic & Professional = 50% од цената на понудата
Cashback Program Light

Бидејќи сте приемно место, членовите на меѓународната Shopping Community активно ќе Ве бараат. Тоа ќе Ви донесе повеќе промет. Купувањата на членовите ќе ги евидентирате едноставно во MTERM-App или во UTERM. Дополнително профитирате и со тоа што ќе бидете поврзани и ставени во меѓународната заедница на членови, со што ќе Ви се зголеми степенот на препознатливост! Тоа што ќе бидете поврзани и ставени на листите во меѓународната Shopping Community, ќе Ви се зголеми степенот на препознатливост и ќе профитирате дополнително! Преку посебни акции за предности и поволности коишто ќе им ги обезбедите на членовитена Shopping Community во форма на Shopping Point Deal, ќе се стекнете и со нови потрошувачи!

Cashback Program Basic
вкл. Услуги од Cashback Program Light

Покрај предностите на Cashback Program Light, со Cashback Program Basic з добивате Ваша сопствена лојална програма. Во MTERM-App можете да ги регистрирате Вашите потрошувачи и веќе постоечките членови на Shopping Community како лојални потрошувачи во неколку чекори и да им ја дадете Вашата сопствена лојална картичка.

Cashback Program Professional
вкл. Услуга на Cashback Program Light и Cashback Program Basic

Покрај предностите на Cashback Program Basic и Light, со Cashback Program Professional добивате High-End решение за Вашиот корпоративен успех благодарение на професионалната алатка за управување на односите со клиентите (CRM) и на врвен комуникациски систем за Newsletter и за анкети меѓу потрошувачите.

Cashback Solutions Cashback Program Light Cashback Program Basic Cashback Program Professional
Услуги за Трговски партнери
Застапеност во меѓународната Shopping Community
• на интернет страницата на Shopping Community во 47 држави * ** ***
• во глобално достапната Cashback App * ** ***
• на индивидуалните интернет портали на нашите партнери за соработка * ** ***
• во индивидуалните мобилни апликации на нашите партнери за соработка * ** ***
Застапеност во меѓународната Community на Трговски партнери (Merchant Network)
• Продажба кон други Трговски Партнери (B2B-продажба) * ** ***
Брендирање на продажни места
POS-Материјал
Дополнителни предности
До 5% Cashback на купувањата направени од трговците (B2B-купување)
До 0,5% Маркетинг Бонус од директните и индиректните потрошувачи за нивните купувања кај други Трговски Партнери
Евидентирање промет
Евидентирање промет направен со Casback Card преку MTERM апликацијата или преку UTERM
Преглед на промет
Регистрација
Регистрација на нови потрошувачи преку MTERM апликацијата или преку UTERM
Регистрација на нови потрошувачи со пријателски флаер
Регистрација на лојални потрошувачи преку MTERM апликацијата
Лојална картичка во дизајнот на компанијата (Full-branded Cashback Card) 100 парчиња 250 парчиња
Пријателски флаер 100 парчиња 250 парчиња
Место каде може да се подигне Cashback Card, со цел да се стекнат нови лојални потрошувачи (Card Pick-Up)
Бизнис модул
Merchant Lounge
UTERM
MTERM-апликација (Mobile Terminal-App)
Модул на Shopping Point Deal
Модул за статистика Basic
Модул за статистика Professional
Модул за управување со односите со потрошувачи (CRM Модул)
Модул за Newsletter
Модул за анкета на потрошувачи
Регистрација на потрошувачи
Поврзување со Online Shop
Одржување и поддршка
Поддршка на бизнис апликациите
Одржување и нови верзии на модулот и функциите
*, **, *** Бројот на прикажани ѕвездички го илустрира влијанието на одбраниот производ врз редоследот на прегледот на трговци. Повеќе ѕвездички значат подобар редослед.
Нарачајте сега Нарачајте сега Нарачајте сега