Impressum

Właściciel mediów, wydawca, producent i usługodawca

myWorld Poland Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 169
40-524 Katowice
Polska

Tel. + 48 (0) 32 35 30 570
Fax. + 48 (0) 32 353 90 02
E-mail: service.pl spam@gohere.go cashback-solutions.com
www.cashback-solutions.com
https://uterm.cashback-solutions.com

Sp. z o.o. zarejestrowana pod nr KRS 0000317878 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP PL 954-26-57-008
REGON 241056212
Wysokość kapitału: 200 000PLN
Prezes: Zbigniew Ziemowit Deptuła

Spółka serwisowa działająca na zlecenie myWorld Poland Sp. z o.o.
mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz 
Austria
Tel: +43 (0)316 7077700
Fax: +43(0) 316 / 70 77 444
E-mail: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag

Spółka akcyjna
Zarejestrowana pod numerem FN389134g, Sąd Rejestrowy: Landesgericht für ZRS Graz
NIP: ATU67661657

Zarząd: Marko Sedovnik/Chairman; Bettina Rieger; Kerstin Suppan-Eibinger, MBA, Mag. (FH) Jörg Singer

Potwierdzenie powyższych informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio poprzez dostęp do elektronicznej bazy KRS na stronie internetowej www.ms.gov.pl w zakładce "Wyszukiwarka KRS", skąd mogą Państwo samodzielnie pobrać również wydruk z systemu KRS


Organ rozstrzygający spory zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Świadczenie usług i rozliczenie Cashback Solution Services następuje przez firmę mWS myWorld Solutions AG , Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria. FN389134g, E-mail: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / Tel: +43 (0) 316 7077 0

 


Mają Państwo prawo do sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt z nami. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych lub Państwa roszczenia dotyczące ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. Jeśli nie znajdą Państwo tutaj możliwego do przyjęcia rozwiązania, mogą złożyć skargę do organu nadzorczego. Odpowiedzialny za to jest organ ochrony danych w Austrii.

Inspektor ochrony danych osobowych
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Wiedeń
E-mail: data.protection spam@gohere.go myworld.com

Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wiedeń
Telefon: +43 1 521 52 25 69
E-post: dsb@dsb.gv.at