Kolofon

Medijski lastnik, izdajatelj, proizvajalec in ponudnik storitev

myWorld d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor
Slovenija
Telefon: +386 (0) 2 / 421 33 90
Faks: +386 (0) 2 / 421 33 95
E-Mail: service.si@cashbackworld.com
www.cashback-solutions.com
https://uterm.cashback-solutions.com

Družba z omejeno odgovornostjo s sedežem v Mariboru,
registrirana pod Srg 2008/22291, matična številka 334283200 na Okrožnem sodišču v Mariboru
SI za DDV: SI63938227
Pooblaščeni zastopnik: Mateja Lesjak

Storitveno podjetje pooblaščeno v imenu myWorld d.o.o.:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz 
Avstrija
Telefon: +43 (0)316 7077700
Fax: +43(0) 316 / 70 77 444
Email: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag

Delniša družba (Aktiengesellschaft)
Registrirana pod št. FN389134g na deželnem sodišču ZRS Graz
Davčna št. (UID-NR.): ATU67661657

Upravni odbor: Marko Sedovnik/predsednik; Bettina Rieger; Kerstin Suppan-Eibinger, MBA, Mag. (FH) Jörg Singer

Več podatkov o podjetju najdete na  spletni strani firmena-z.wko.at.


(EU) Št. 524/2013 o spletnem reševanju sporov v potrošniških zadevah: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Storitve Cashback Solution Services izvaja in fakturira podjetje mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Avstrija. Poslovni register FN 389134g, Email: office@myworld-solutions.ag / Tel .: +43 (0) 316 7077 0

 

Pravico imate, da vaše osebne podatke popravimo, izbrišemo, omejimo in/ali umaknemo.. V kolikor želite, da naredimo kaj od naštetega, nas prosim kontaktirajte. Če menite, da smo kršili zakon o varstvu podatkov ali da so bili vaši podatki zlorabljeni na kakršenkoli drug način, se prosimo obrnite na našega pooblaščenca za varstvo podatkov. V kolikor rešitve, za katero menite, da je sprejemljiva, ne bo mogoče najti, se lahko pritožite nadzornim organom za varstvo podatkov. Za varstvo podatkov so pri nas odgovorni avstrijski organi.

Data Protection Officer
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Vienna
Email: data.protection spam@gohere.go myworld.com

Austrian Data Protection Authorities
Wickenburggasse 8
1080 Vienna
Phone: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at