Terms of Use

Pogoji za uporabo – terms of use

Uporaba te spletne strani družbe myWorld d.o.o. (v nadaljevanju »myWorld«) poteka skladno s tukaj navedenimi pogoji za uporabo. Za člane Cashback World ob tem veljajo sklenjeni Splošni pogoji poslovanja skupaj z dodatnimi pogodbenimi dokumenti. Za partnerska podjetja ob tem velja sklenjena pogodba s partnerskim podjetjem skupaj z dodatnimi pogodbenimi dokumenti. Uporabniki te spletne strani soglašajo s temi pogoji za uporabo in se strinjajo, da od myWorld v nobenem primeru ni mogoče terjati odgovornosti za uporabo te spletne strani. myWorld lahko te pogoje za uporabo občasno spremeni in dopolni s posodobitvijo teh pogojev za uporabo.

Družba myWorld se bo po najboljši moči trudila, da bo na spletni strani predstavljala konkretne in aktualne informacije. Navedbe in informacije na tej spletni strani pa so brez jamstva. Uporabniki spletne strani se strinjajo, da do strani in njene vsebine dostopajo in jo v celoti uporabljajo na lastno odgovornost. myWorld ne odgovarja za nobeno škodo, ki izhaja iz dostopa, uporabe oz. nezmožnosti uporabe spletne strani ali morebitnih zmot in izpustitev na njen.

Vse slikovne, besedilne in zvočne datoteke ter animacije, video posnetki itd. ter vsi drugi sestavni deli te spletne strani so zaščiteni z avtorsko pravico ter se jih brez predhodnega izrecnega in pisnega dovoljenja ne sme niti v celoti niti delno tržiti, prenašati, spreminjati, ponovno uporabljati, preusmerjati ali kako drugače uporabljati. V internem področju prenosa se smejo te datoteke uporabljati samo za zasebno rabo.

myWorld si pridržuje pravico, da po potrebi, osebo (uporabnika) izključi iz storitve in/ali pošiljanja, če za to obstajajo tehtni razlogi.

Za morebitne protipravne dejavnosti ali informacije preko elektronskih kazalk, ki iz te strani vodijo na druge ponudbe svetovnega spleta, ter za vsebine, ki jih osebe dajejo med izmenjavo stikov na naših forumih, jamči myWorld samo v primeru dejanskega poznavanja in v kolikor myWorld ne ukrepa nemudoma, da bi odstranil informacije ali preprečil dostop do njih. Diskriminacijske, nespodobne, moralno nizkotne ali protipravne vsebine lahko myWorld kadar koli odstrani.

Na nadaljnja vprašanja glede teh pogojev za uporabo in Splošnih pogojev poslovanja vam z veseljem odgovorimo na

myWorld d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 3,
2000 Maribor, Slovenija

Telefon: 00386 (0) 2 421 3390
Faks: 00386 (0) 2 421 3395
e-pošta: service.si spam@gohere.go cashback-solutions.com


Družba z omejeno odgovornostjo s sedežem v Mariboru
matična št.: 3342832000
ID za DDV: SI63938227


Izključitev odgovornosti


1. myWorld d.o.o. (v nadaljevanju »myWorld«) ne prevzema odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost, zakonitost in/ali kakovost pripravljenih informacij. To velja tudi za vse na tej spletni strani ponujene izdelke in storitve, vključno z opisi izdelkov, cenami in pripravljenimi informacijami o pogodbenih partnerjih družbe myWorld. Tehnične napake in/ali vzdrževalna dela ter drugi razlogi (npr. ponovna objava spletne strani) lahko povzročijo krajše ali daljše izpade dostopa. myWorld ne prevzema odgovornosti za uporabnost in dostopnost spletne strani. Zahtevki za uveljavljanje odgovornosti družbe myWorld, ki se navezujejo na materialno ali nematerialno škodo (kot npr. izgubljeni dobiček, refleksa (posredna) škoda in stroški, škoda zaradi izgubljenih podatkov, zahtevki iz naslova neupravičene pridobitve, stroški odvetnikov ali takse za pripravo pogodbe, zahtevkov in podobno), ki jih je povzročila uporaba ponujenih informacij oz. uporaba napačnih in nepopolnih informacij, so načelno izključeni, v kolikor družbi myWorld ni moč očitati dokazane krivde povzročene namenoma ali iz malomarnosti. Vse ponudbe so neobvezne in neobvezujoče. myWorld si izrecno pridržuje pravico do spreminjanja, dopolnjevanja, brisanja delov spletne strani ali celotne ponudbe brez posebne najave ali da objavo začasno ali dokončno prekine.

2. Nadalje myWorld ne odgovarja za hiperpovezave in njihovo vsebino. myWorld ne prevzema odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost, zakonitost ali kakovost hiperpovezav. Vso odgovornost za to nosi ponudnik povezane spletne strani. Družba myWorld nima vpliva na trenutno in prihodnje oblikovanje, vsebine ali avtorstvo hiperpovezav. Zato myWorld s tem izrecno ne prevzema odgovornosti za vsebine vseh hiperpovezav, ki so bile spremenjene po vzpostavitvi povezave, ter od vnosov drugih v knjige gostov, forume za razprave in sezname prejemnikov, ki jih je uredila družba myWorld. Nenehni vsebinski nadzor povezanih spletnih strani brez jasnih indicev glede kršitve prava ni v sorazmerju z možnostmi, bodo pa v primeru seznanitve s kršitvijo, takšne kršitve nemudoma odstranjene.

3. Ta spletna stran se sme uporabljati samo za obveščanje ter v zasebne in poslovne namene. Celotna vsebina spletne strani je avtorsko zaščitena. To velja neodvisno od tega, ali so vsebine ponujene proti plačilu ali brezplačno. Razmnoževanje, uporaba, oddajanje v najem, posoja, objava ali kakšna druga vrsta uporabe ni dovoljena brez izrecnega pisnega soglasja družbe myWorld. Kršitev te prepovedi lahko ima pravne posledice, zlasti na podlagi pravnih predpisov v povezavi z označevanjem, avtorskimi pravicami in varstvom konkurence. Vse avtorske pravice, pravice blagovne znamke in pravice do uporabe (pravica do večkratne uporabe avtorskih del in dovoljenje za večkratno uporabo avtorskih del) na tej spletni strani ima izrecno in izključno myWorld.

4. Družbi myWorld je zelo pomembna skrbna in zaupna uporaba osebnih podatkov. V kolikor obstaja v okviru spletne ponudbe možnost vnosa osebnih ali poslovnih podatkov (e-poštni naslovi, imena, naslovi), uporabniki te podatke dajejo izključno prostovoljno in soglašajo/privolijo z njihovo obdelavo v skladu pogoji objavljenimi na spletni strani.

5. Ta izključitev odgovornosti se obravnava kot del spletne ponudbe. V kolikor deli ali posamezne formulacije tega besedila niso, niso več ali niso v celoti v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi, ostanejo drugi deli dokumenta po vsebini in veljavnosti nespremenjeno v veljavi.

6. Nadalje družba myWorld ne prevzema odgovornosti za vsebine, ki jih oblikujejo uporabniki in se obdelujejo na njeni spletni strani. myWorld ne prevzema odgovornosti za škode, ki nastanejo zaradi teh vsebin. Vsakdo, ki piše komentarje/ocene kakršne koli vrste na spletni strani, tudi sam kot avtor nosi odgovornost za svoj prispevek. V primeru, da ima takšno ravnanje za posledico kršitev zakonodaje ali povzročitve škode tretjim, mora povzročitelj družbo myWorld razbremeniti plačila nastale škode in vseh pritožb. Če povzročitelj tega ne stori, ima myWorld zoper takšnega povzročitelja škode regresni zahtevek (zahtevati povračilo plačane škode, skupaj s stroški). myWorld si pridržuje pravico, da v primeru poznavanja protipravnih vsebin, vsebin, ki niso v skladu z lepim vedenjem in dobrimi poslovnimi običaji, ali kako drugače škodijo ugledu družbe myWorld, le-te izbriše. Od myWorld v tem primeru ni mogoče terjati odgovornosti.