Imprint

Vlastník médií, vydavateľ, výrobca, poskytovateľ služieb

myWorld Slovakia, s.r.o.
Bajkalská 19/B
821 01 Bratislava - Ružinov
Slovakia

 

Tel.: +421 2 321 322 00
Fax: +421 2 321 322 99
E-mail: service.sk spam@gohere.go cashback-solutions.com
www.cashback-solutions.com
https://uterm.cashback-solutions.com

spoločnosť s r. o. so sídlom v Bratislave
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 78728/B, IČO: 35864630,  DIČ: 2021740600, IČ DPH: SK2021740600
Konateľ: Zbigniew Ziemowit Deptuła
Servisná spoločnosť poverená myWorld Slovakia, s.r.o.

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
A8010 Graz
Rakúsko 
Telefón: +43 (0)316 7077700
Fax: +43(0) 316 / 70 77 444
Email: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag

 

Akciová spoločnosť
Registrovaná FN389134g na Krajskom súde v Grazi
UID-NR.: ATU67661657

Predstavenstvo: Mag. (FH) Jörg Singer, Marko Sedovnik; Bettina Rieger; Kerstin Suppan-Eibinger, MBA


(EU) Číslo 524/2013 o riešení online sporov v spotrebiteľských záležitostiach: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Služby Cashback Solution Services sú poskytované prostredníctvom mWS myWorld Solutions AG , Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko. Obchodný register FN 389134g,
Email: office@myworld-solutions.ag / Tel .: +43 (0) 316 7077 0

 


Máte v zásade právo na opravu, vymazanie, obmedzenie a odvolanie. Obráťte sa na nás v tejto súvislosti. Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich údajov je proti ochrane údajov alebo boli Vaše právne nároky v rámci spracovania údajov inak porušené, obráťte sa prosím, na osobu poverenú spracovaním údajov. Ak ani tu nenájdete vhodné riešenie, môžete sa sťažovať na dozornom úrade. Zodpovedným úradom je Úrad na ochranu údajov v Rakúsku.

Osoba poverená ochranou údajov:
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Viedeň
E-mail: data.protection spam@gohere.go myworld.com

Rakúsky úrad na ochranu údajov
Wickenburggasse 8
1080 Viedeň
Telefón: +43 1 521 52 25 69
E-mail: dsb@dsb.gv.at