Čo môžeme pre vás spraviť?

Na čo najrýchlejšie spracovanie vašej žiadosti odpovedzte na niekoľko otázok.

1. Koľko prevádzok má (pre zákazníkov) vaša spoločnosť?

2. Aká je adresa vášho online obchodu?

2. Prevádzkuje vaša spoločnosť online obchod?

3. Aký systém online shopoch používate?

4. Aké údaje nám pošlete aby sme s vami mohli nadviazať kontakt?

5. AKÉ SÚ ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VAŠOM ONLINE OBCHODE?

SPOLUPRACUJEME S AFFILIATE SIEŤAMI

6. Ako vám môžeme pomôcť?

mWS myWorld Solutions AG
onlinepartner.sk@myworld.com