Získajte Cashback Solutions a profitujte!

Cashback

ProgramLight

 • Aplikácia MTERM/ UTERM
 • Merchant Lounge - online oblasť pre obchodného partnera
 • Služby B2B
 • POS materiál
 • Modul Shopping Point Deal
 • a oveľa viac
Jednorázovo bez DPH
Namiesto
299,00 EUR
L E N 49,00 EUR

Cashback

ProgramBasic

 • Aplikácia MTERM / prístup do UTERMu (nahrávanie obratov + registrácia)
 • Merchant Lounge - online oblasť pre obchodného partnera
 • Služby B2B
 • POS materiál
 • Modul Shopping Point Deal
 • Modul Základné štatistiky
 • Zákaznícke karty a registračné letáky
 • a oveľa viac
Mesačne bez DPH
24,90EUR
Jednorázovo bez DPH
Namiesto
599,00 EUR
L E N 299,50 EUR

Cashback

ProgramProfessional

 • Aplikácia MTERM / prístup do UTERMu (nahrávanie obratov + registrácia)
 • Merchant Lounge - online oblasť pre obchodného partnera
 • Služby B2B
 • POS materiál
 • Modul Shopping Point Deal
 • Profesionálny ŠTATISTICKÝ MODUL
 • Zákaznícke karty a registračné letáky
 • Modul CRM (zákaznícky program)
 • Modul na tvorenie dotazníkov
 • Modul na tvorenie newsletterov
 • Registrácia zákazníkov
 • Prepojenie online shopu
 • a oveľa viac
Mesačne bez DPH
59,90EUR
Jednorázovo bez DPH
Namiesto
899,00 EUR
L E N 449,50 EUR
* Cena pre zvyšné prevádzky: Light = podľa cenovej ponuky; Basic & Professional = 50 % z cenovej ponuky
Cashback Program Light

Členovia Vás budú aktívne vyhľadávať, keďže ste aj akceptačných miestom. Pre Vás to znamená vyššie obraty. Nákupy členov nahrávate jednoducho cez aplikáciu MTERM alebo na UTERM. Ste súčasťou medzinárodného zoznamu obchodných partnerov, pozná Vás čoraz viac zákazníkov a Vy profitujete stále viac! Členom shopping community ponúkate Shopping Point Deals, ktoré zároveň slúžia aj ako nástroj na získavanie nových zákazníkov!

Cashback Program Basic
vrátane služieb z Cashback Program Light

Okrem výhod, ktoré ponúka Cashback Program Light, máte s Cashback Program Basic aj vlastný zákaznícky program. Vďaka aplikácii MTERM môžete registrovať zákazníkov, a aj členov shopping community ako svojich zákazníkov. Oni potom pri nákupoch používajú Vašu vlastnú zákaznícku kartu.

Cashback Program Professional
vrátane služieb z Cashback Program Light a Cashback Program Basic

Okrem funkcionalít, ktoré obsahujú Cashback Program Basic a Light, máte vo verzii Cashback Program Professional aj high end riešenie pre Vašu firmu - ide o profesionálny zákaznícky program (CRM) a vynikajúci komunikačný systém, z ktorého posielate newslettre a dotazníky.

CASHBACK SOLUTIONS CASHBACK PROGRAM LIGHT Cashback Program Basic Cashback Program Professional
SLUŽBY PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV
Služby v rámci medzinárodnej zákazníckej siete (nákupné spoločenstvo)
na webových portáloch v 47 krajinách * ** ***
v mobilných aplikáciách v 47 krajinách * ** ***
na individuálnych webových portáloch našich partnerov * ** ***
v individuálnych mobilných aplikáciách našich kooperačných partnerov * ** ***
Služby v rámci medzinárodnej siete obchodných partnerov (merchant network)
• predaj iným obchodným partnerom (predaj B2B) * ** ***
BRANDING V PREDAJNÝCH MIESTACH
POS materiál
ĎALŠIE VÝHODY
Cashback až do 5% na nákupy medzi firmami (B2B nákupy)
Marketing Bonus do výšky 0,5% od priamych a nepriamych zákazníkov z ich nákupov u iných obchodných partnerov
NAHRÁVANIE OBRATOV
Nahrávanie nákupov s Cashback kartou cez aplikáciu MTERM alebo na UTERM
Prehľad obratov
REGISTRÁCIA
Registrácia nových zákazníkov cez aplikáciu MTERM alebo na UTERM
Registrácia nových zákazníkov pomocou registračného letáka
Registrácia stálych zákazníkov cez aplikáciu MTERM
Zákaznícka karta s logom vašej firmy (full branded Cashback karta) 100 kusov 250 kusov
Registračný leták 100 kusov 250 kusov
Výdajné miesto Cashback karty, tzv. Card pick-up funkcia, na získavanie stálych zákazníkov
BIZNIS MODULY
Merchant Lounge - online oblasť pre obchodného partnera
UTERM
Aplikácia MTERM (mobilná aplikácia)
Modul pre Shopping Point Deals
Základný ŠTATISTICKÝ MODUL
Profesionálny ŠTATISTICKÝ MODUL
Modul, resp. zákaznícky program (modul CRM)
Modul na tvorenie newsletterov
Modul na tvorenie dotazníkov
Registrácia zákazníkov
Prepojenie online shopu
ÚDRŽBA A PODPORA
Podpora pre biznis aplikácie
Údržba a aktualizácie modulov a funkcií
*, **, *** Počet zobrazených hviezdičiek znamená vplyv vybraných produktov na zaradenie v zozname obchodných partnerov. Viac hviezdičiek znamená umiestnenie vyššie v zozname.
Objednať Objednať Objednať