เห็นผลลัพธ์ในทันที...
 • ดึงดูดลูกค้าใหม่
 • ลดภาวะซบเซาของธุรกิจ
 • รักษาลูกค้าที่มีอยู่
 • ลดค่าใช้จ่าย
 • เพิ่มยอดขาย
 • สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ฉันอยากจะมีที่ปรึกษาส่วนตัว

เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

ค้นหาวิธีที่บริษัทของคุณจะได้รับประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการช้อปปิ้งนี้!

รับประโยชน์ของคุณทันที เมื่อเป็นร้านร่วมค้ากับเรา

 • ดึงดูดลูกค้าใหม่ เพื่อทดแทนช่วงธุรกิจซบเซา
 • รักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าประจำระยะยาว
 • สร้างความมั่นใจและความมั่นคงให้แก่บริษัทของคุณ
 • ความถี่ในการจับจ่ายของลูกค้าสูงขึ้นและยอดขายโดยเฉลี่ยสูงขึ้น
 • ลดค่าใช้จ่าย
 • สร้างรายได้เพิ่มเติมจากการขายที่เกิดขึ้นในร้านร่วมค้ารายอื่น

ข้อมูลสำคัญของชุมชนแห่งการช้อปปิ้ง