เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

เพื่อดำเนินการตามคำร้องของคุณได้อย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้

1. ร้านของคุณมีกี่สาขา?

2. ที่อยู่ของร้านค้าออนไลน์คุณคืออะไร?

2. ธุรกิจของคุณมีร้านค้าออนไลน์หรือไม่??

3. ระบบร้านค้าออนไลน์ใดที่คุณใช้?

4. ข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะได้รับจากคุณเพื่อเราสามารถติดต่อคุณได้?

5. ข้อมูลพื้นฐานของร้านค้าออนไลน์ของคุณคืออะไร?

ฉันเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพันธมิตร

6. เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

mWT myWorld (Thailand) Co., Ltd
onlinepartner.th@myworld.com