นโยบายส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลของบริษัทของคุณอย่างเคร่งครัดและมุ่งมั่นที่จะทำให้การใช้บริการของเราเป็นไปอย่างปลอดภัย นอกจากนั้น เรายังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงข้อมูลของคุณที่เรารวบรวมและเพื่อวัตถุประสงค์ของการดำเนินการนี้และวิธีที่เราคุ้มครองข้อมูลของคุณ

เนื้อหา
  1. ขอบเขตของการบังคับใช้
  2. ข้อมูลใดจะที่ถูกบันทึกไว้
  3. คุกกี้และการติดตามเว็บ
  4. การวัดผลตอบแทนจากจำนวนผู้เข้าชมทางเฟซบุ๊คโดยระบบติดตามการใช้งานผู้เข้าใช้ระบบ
  5. การแบ่งปัน
  6. การใช้ข้อมูล
  7. ความปลอดภัยของข้อมูลและการส่งต่อข้อมูล
  8. สิทธิในการยกเลิก การได้รับแจ้ง การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายละเอียดการติดต่อ
1. ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายนี้ใช้กับเว็บไซต์ http://www.cashback-solutions.com โปรดทราบว่านี่หมายถึงเว็บไซต์อื่นๆ ของทางแคชแบ็คเวิลด์เพิ่มเติมใดๆ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของประเทศอื่นๆ ที่อาจมีการใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลอื่นใด

ในขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับปรุงบริการของเรา เราอาจต้องแก้ไขและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าและขออนุมัติจากคุณเป็นการเฉพาะ

2. ข้อมูลใดที่จะถูกบันทึกไว้

ข้อมูลส่วนตัวที่เราดำเนินการเกี่ยวกับตัวคุณรวมถึงสถานการณ์ส่วนตัวหรือสิ่งใดๆ ที่เราได้รับจากคุณที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นสมาชิกแคชแบ็คเวิลด์ หรือการเข้าร่วมโปรแกรมกับทางแคชแบ็คเวิลด์ในฐานะบริษัทคู่ค้า รวมถึงการสั่งซื้อของคุณกับทางแคชแบ็คโซลูชั่นของเราไว้แล้ว และ อาจเป็นข้อมูลของคุณโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น ผ่านหมายเลขสมาชิกและรหัสบริษัทคู่ค้าของคุณ) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงเลขหมายเลขสมาชิก ชื่อเต็ม เพศ วันเกิด ที่อยู่ตามไปรษณีย์ ที่อยู่ตามพิกัด (ลองติจูดและละติจูด) หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล รายละเอียดทางบัญชีธนาคาร เรายังได้ดำเนินการเลขประจำตัวบริษัทคู่ค้า คำแถลงการบริษัท วันที่จดทะเบียนบริษัท หมายเลขทะเบียนที่อยู่ของบริษัท แผนก เลขประจำตัวผู้ใช้ อีเมลของผู้ชำระเงินหรืออีเมลสำหรับการเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรสาร เว็บไซต์ของบริษัท แผนก ข้อมูลการขาย ข้อมูล ทางธนาคาร ชื่อ นามสกุล อีเมล วันเดือนปีเกิดและหมายเลขโทรศัพท์บริษัทของคุณ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แคชแบ็คโซลูชั่นและการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ

3. คุกกี้และการติดตามเว็บ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในภายหลัง คุกกี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบบริการของเราและช่วยเราในการกำหนดเว็บไซต์ของเราให้เหมาะกับคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ ในกรณีนี้ ข้อมูลบางอย่างจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติเพื่อให้เราทราบรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้และประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ของเราได้ ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงบันทึกและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ไอพีของคุณ เวลา และระยะเวลาในการเข้าชม จำนวนการเข้าชมของคุณ การใช้รูปแบบออนไลน์ของคุณ การตั้งค่า การค้นหาของคุณ การตั้งค่ามุมมองของคุณ และการตั้งค่ารายการโปรดของคุณบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในช่วงต่างๆ ของระยะเวลาต่างๆ คุกกี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้จะถูกลบโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณออกจากเว็บไซต์ (“คุกกี้เซสชัน”) เราทำการบันทึกทุกครั้งที่มีการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราและทุกครั้งที่ผู้ใช้งานเปิดไฟล์ที่เก็บไว้บนเว็บไซต์ ทั้งนี้ คุกกี้ที่เรากำหนดไว้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลของเราเท่านั้นและได้การประมวลผลโดย mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria ในนามของบริษัท เอ็มดับเบิ้ลยูที มายเวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อประเมินข้อมูลที่เก็บรวบรวม

เราใช้ JavaScript เพื่อบันทึกพฤติกรรมการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเราเพื่อการปรับปรุงบริการเว็บไซต์ของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานของเรา ในการดำเนินการดังกล่าว เราจะกำหนดชนิดของเบราว์เซอร์ ที่ตั้ง เวลาและระยะเวลาการใช้งานของคุณ URL และชื่อหน้าเว็บ และเว็บไซต์ที่นำคุณไปยังหน้าของเรา คุณสามารถหยุดเราจากการบันทึกข้อมูลได้โดยการปิดใช้งาน JavaScript โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้เรายังใช้เครื่องมือต่อไปนี้:

การเก็บสถิติบนเว็บไซต์ Google Analytics

นี่คือเครื่องมือวิเคราะห์เว็บโดย Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Google” เพื่อบันทึกกิจกรรมออนไลน์ของคุณบนเว็บไซต์ของเราและกำหนดจำนวนผู้ใช้งานที่เข้ามาเยี่ยมชมเนื้อหาใดในหน้าของเราที่มีผู้เข้าชมและมีการเข้าชม กี่ครั้ง การประเมินผลทำได้โดยไม่ระบุ คุกกี้ของ Google Analytics นี้รวมถึงเครื่องมือ “ที่อยู่ไอพี แบบไม่ระบุตัวตน” ของ Google Analytics และข้อมูลการใช้งานมักจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของGoogleในประเทศสหรัฐอเมริกาและเก็บไว้ที่นั่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Google Analytics มีตัวเลือกในการเลือกออกจากการเก็บข้อมูล

Piwik Open Analytics Platform

นี่ทำให้เราสามารถบันทึกกิจกรรมออนไลน์ของคุณบนเว็บไซต์ของเราและกำหนดจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ออนไลน์ของเรา บนอินเตอร์เน็ตซึ่งเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรามีการเข้าชมและมีความถี่เท่าใด การประเมินผลทำได้โดยไม่ระบุตัวตน คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ https://piwik.org/faq/

Google AdWords

นี่ใช้เพื่อบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการโฆษณา (การทำโฆษณาโดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้าชมเว็บไซต์, รีมาร์เก็ตติ้ง) ใน Google และในเครือข่ายดิสเพลย์ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ เบราว์เซอร์ของคุณจะบันทึกคุกกี้ที่ช่วยให้คุณได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เข้าชมเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ที่เป็นเครือข่ายโฆษณาของGoogle ในหน้าเหล่านี้ โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่คุณเคยเข้าชมในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ใช้ฟังก์ชั่นการทำการโฆษณาที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงจากผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือรีมาร์เก็ตติ้งของ Google สามารถแสดงให้คุณเห็นในฐานะของผู้เข้าชมได้ คุณสามารถเลือกออกจากข้อมูลของ Google AdWords นี้ได้ที่เว็บไซต์ http://www.google.com/settings/ads

เครื่องมือวัดการติดตามผลการกระทำของผู้ใช้บนเว็บไซต์โดย Google AdWords

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างสถิติการแปลงที่วัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของเรา คุกกี้ของการติดตามการแปลงจะมีการตั้งค่าเมื่อผู้ใช้งานคลิกลงโฆษณาที่วางโดย Google นี้ ทั้งนี้ ตามนโยบายส่วนตัวของ Google จะไม่มีการประมวลข้อมูลส่วนตัว หากคุณไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการติดตามนี้ คุณสามารถเลือกออกจากการใช้งานนี้ได้ด้วยการปิดใช้งานคุกกี้ระบบการติดตามผลการกระทำของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของ Google ในการตั้งค่าการใช้งานของอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ

Salesforce Marketing Cloud

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของคุณในเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยให้เราสามารถกำหนดจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าชมเนื้อหาของเราทางอินเตอร์เน็ตและความถี่ในการเข้าชม การประเมินผลนี้ทำได้โดยไม่ระบุตัวตนและจะถูกใช้โดยอัตโนมัติโดยเครื่องมือคาดการณ์เพื่อปรับปรุงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียน พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์จะถูกบันทึกเพื่อนำไปปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และใช้เพื่อแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง คุกกี้ของ Salesforce มักจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Salesforce ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเก็บไว้ที่นั่น

Hotjar

เรารวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว รวมถึงข้อมูลบันทึกการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตมาตรฐานและรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมของคุณ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา การดำเนินการนี้จะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นให้แก่คุณได้ และยังช่วยระบุความ พึงพอใจ วิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค วิเคราะห์แนวโน้มและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราด้วย

ข้อมูลดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ของคุณอาจถูกเก็บรวบรวม: ที่อยู่ไอพีของคุณ (ที่เก็บและจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน ความละเอียดหน้าจออุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ (ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน) ระบบปฏิบัติการ และชนิดของเบราว์เซอร์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (เฉพาะประเทศ) ภาษาที่ใช้แสดงบนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับการโต้ตอบของผู้ใช้งานจะถูกเก็บรวบรวม: เหตุการณ์เมาส์ (การเคลื่อนไหว สถานที่และจำนวนคลิก) การกดปุ่ม

สำหรับการสุ่มตัวอย่างผู้เข้าชมเว็บไซต์นั้น HotJar จะทำการบันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเรา เช่น URL อ้างอิงและโดเมน หน้าเว็บ ที่เข้าชม จำนวนการเข้าชมเพจ สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (เฉพาะประเทศ) ภาษาที่นิยมใช้เพื่อแสดงบนเว็บไซต์ วันและเวลาที่เข้าถึงหน้าเว็บไซต์

คุณสามารถเลือกออกจากการเก็บข้อมูลของคุณโดย HotJar ได้ตลอดเวลา เมื่อไปที่เว็บไซต์ของเรา โดยไปที่หน้าของ Opt-out https://www.hotjar.com/opt -out และคลิก “ปิดการใช้งาน Hotjar” นอกเหนือจากคุกกี้ที่ใช้ซึ่งอธิบายไว้ในเครื่องมือวิเคราะห์แล้ว คุกกี้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้:

คุกกี้ ผู้ก่อการ วัตถุประสงค์/ฟังก์ชั่น


คุกกี้

ผู้ก่อการ

วัตถุประสงค์/ฟังก์ชั่น

cookiesession1

www.cashback-solutions.com

คุกกี้นี้ใช้เพื่อแจกจ่ายการโหลดคำขอของ HTTPในโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย

ASP.NET_SessionID

www.cashback-solutions.com

คุกกี้ที่สร้างขึ้นเพื่อบอกถึงช่วงเวลาของเซสชันและหมายเลขประจำตัว session ID ด้วย

__RequestVerification_Token

www.cashback-solutions.com

คุกกี้โทเค็นคุกกี้ป้องกันการฉ้อโกงที่ใช้เพื่อป้องกันการโจมตีของ CSRF

MyLangUrlManagerlang

calculator.cashback-solutions.com

คุกกี้นี้จะใช้ในการจัดเก็บภาษาที่ใช้ในการคำนวณสิทธิประโยชน์ที่จะปรากฎบนหน้าจอ

lbc

calculator.cashback-solutions.com

คุกกี้ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วงเวลาของเซสชันและเพื่อหมายเลขประจำตัว session ID ของเครื่องคำนวณสิทธิประโยชน์

language

www.cashbackworld.com

คุกกี้นี้จะบันทึกการตั้งค่าภาษาของผู้ใช้งาน

cookiesession1

www.cashbackworld.com

คุกกี้นี้ใช้เพื่อแจกจ่ายการโหลดคำขอของ HTTPในโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย

authSession

www.cashbackworld.com

คุกกี้ที่สร้างขึ้นสำหรับช่วงเวลาของระยะเวลาหนึ่งและมีหมายเลขช่วงเวลาด้วย

authToken

www.cashbackworld.com

คุกกี้การตรวจสอบสิทธิที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้งาน ที่เข้าสู่ระบบเพื่อระบุเอกลักษณ์ของตน

LyoToolbar_SessionID

www.cashbackworld.com

คุกกี้นี้ใช้สำหรับการสื่อสารกับ Cashback Bar

lyo_AT_cookie_privacystatement

www.cashbackworld.com

คุกกี้นี้ใช้เพื่อติดตามว่าผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ยินยอมให้ใช้คุกกี้ต่างๆหรือไม่

__RequestVerification_Token

www.cashbackworld.com

นี่คือคุกกี้ที่ต่อต้านการปลอมแปลงซึ่งหน้าที่ป้องกันการโจมตีแบบ CSRF

 

 

 

 

 

 


โปรดทราบว่า เบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ตมาตรฐานยอมรับคุกกี้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น คุณยังสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือบางประเภทหรือถามคุณก่อนที่จะได้รับคุกกี้ใหม่ คำแนะนำที่เกี่ยวข้องมีให้โดยเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ภายใต้เมนู “ช่วยเหลือ (Help)” ในเมนูบาร์ นอกจากนี้คุณยังจะได้ทราบวิธีการลบคุกกี้ที่เราได้รับไปแล้ว

โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้หรือคุกกี้บางประเภทเท่านั้น

การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณจะต้องยินยอมให้ใช้คุกกี้และเครื่องมือดังกล่าวข้างต้น

4. การวัดผลด้วยระบบติดตามพฤติกรรมผู้เยี่ยมชม Facebook Pixel

ด้วยความยินยอมของคุณ เราจึงได้ใช้ “Facebook Pixel” โดย Facebook Inc. , 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, (“Facebook”) บนเว็บไซต์ของเรา นี่เป็นคุกกี้อีกชนิดหนึ่ง กล่าวคือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณและสามารถเข้าถึงได้ในภายหลัง ด้วยความช่วยเหลือดังกล่าว การดำเนินการของผู้ใช้งานสามารถติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาบน Facebook เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางสถิติและการตลาดนั่นเอง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในลักษณะนี้จะไม่ระบุตัวตนกับเรา กล่าวคือ ไม่ได้ให้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับตัวตนของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะถูกเก็บและประมวลผลโดยทางเฟซบุ๊คเพื่อให้การเชื่อมต่อกับโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้และทาง Facebook สามารถใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณาของตนเองได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทาง Facebook

(https://www.facebook.com/about/privacy/) คุณสามารถอนุญาตให้ Facebook และคู่ค้าแสดงโฆษณาบนและนอก Facebook ได้ คุกกี้อาจถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ทั้งนี้ การใช้เว็บไซต์ ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานระบบการติดตามพฤติกรรม การใช้งานของผู้เยี่ยมชม visitor action pixel นี้แล้ว

คุณอาจเพิกถอนการยินยอมให้ใช้ระบบติดตามพฤติกรรมการเข้าใช้งานของผู้เยี่ยมชม visitor action pixel ได้ตลอดเวลา ถ้าคุณต้องการถอนการยินยอม โปรดส่งคำประกาศแบบเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางจดหมาย โทรสารหรืออีเมล) ไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้:

บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยูที มายเวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ยูนิต เอ็มแอล 1711 ชั้น 17 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 (2) 250 8966
อีเมล : service.th@cashback-solutions.com

5. การแบ่งปัน

เว็บไซต์จะมีปุ่ม “แบ่งปัน” (“Share”) สำหรับเครือข่ายสังคมอย่าง Twitter Inc., 795 Folsom St. , Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, XING ซึ่งดำเนินการโดย XING AG, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany, LinkedIn Corporation , 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA และ GooglePlus ของเครือข่ายสังคมบริษัท Google Inc. , 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States นอกจากนี้ยังมีปุ่ม “แบ่งปัน” สำหรับอีเมล ปุ่ม “แบ่งปัน” นั้นสามารถรับรู้ได้จากโลโก้ขององค์กรที่กล่าวมาข้างตัน

ปุ่ม “แบ่งปัน” ทั้งหมดจะได้รับการตั้งค่าให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูล การเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างเบราว์เซอร์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเครือข่ายทางสังคมนั้นๆ จะถูกสร้างขึ้นเฉพาะเมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม “แบ่งปัน” บนเว็บไซต์นี้เท่านั้น (และเฉพาะ) ตามที่ ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมได้อ้างไว้ จะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกที่เข้าสู่ระบบเท่านั้น ซึ่งรวมถึงที่อยู่ไอพี

หากคุณไม่ต้องการเชื่อมโยงเข้าชมเว็บไซต์ของเรากับบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมที่เกี่ยวข้อง โปรดออกจากระบบบัญชีผู้ใช้งานของเครือข่ายสังคมออนไลน์ดังกล่าว

ณ ที่นี่ เราต้องการชี้ให้เห็นว่า ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ เราไม่ได้รับข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่ส่งและใช้งานโดยเครือข่ายสังคมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลด้วยเครือข่ายสังคม โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายสังคมที่อ้างถึง

6. การใช้ข้อมูล

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณและข้อมูลของบริษัทตามข้อกำหนดทางกฎหมายเท่านั้น เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้กับเราเมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับแคชแบ็คเวิลด์ และในระหว่างการเป็นสมาชิกของคุณ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางสัญญาของเรากับคุณแต่เพียงผู้เดียว และนอกจากนี้ ในกรณีที่คุณแสดงความยินยอมอย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลของคุณในการติดต่อสื่อสารกับคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณและมอบพื้นที่สมาชิกส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ของแคชแบ็คเวิลด์เพื่อทำการสอบถามข้อมูลและการสั่งซื้อของคุณ ตลอดจนให้บริการด้านต่างๆ ของเราแก่คุณ นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลของคุณเพื่อกำหนดและจัดสรรผลประโยชน์ในการช็อปปิ้งที่คุณมีสิทธิได้รับจากการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมแคชแบ็คเวิลด์

หากคุณได้ให้ความยินยอมแยกส่วนแก่เรา เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสนอและการส่งเสริมการขายต่างๆของร้านร่วมค้าของเราเช่นกัน

7. ความปลอดภัยของข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูล

เพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณ เราใช้มาตรการที่รวมถึงการเข้ารหัสสำหรับการรับส่งข้อมูล (การเข้ารหัส SSL) ไฟร์วอลล์ โปรแกรมป้องกันแฮ็กเกอร์ และมาตรการรักษาความปลอดภัยอันทันสมัยอื่น ๆด้วย สำหรับการสื่อสารทางอีเมลนั้น เราจะรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลตามสถานะปัจจุบันเท่านั้น

ข้อมูลของคุณถูกใช้โดยพื้นฐานบริษัท เอ็มดับเบิ้ลยูที มายเวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะที่เป็นคู่ค้าของสมาชิกที่ใช้ เอ็มดับเบิ้ลยูเอส มายเวิลด์ โซลูชั่น เอจี เป็นผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกแบ่งปันกับ/ ส่งต่อไปยังผู้ให้บริการบางรายที่แสดงด้านล่างและส่งต่อไปภายในกลุ่มของมายเวิลด์ด้วย: เราใช้ผู้ให้บริการบางรายในการจัดการด้านงานบริการของเรา เพื่อสื่อสารกับสมาชิกและจัดการกับสถานะออนไลน์ของเรา เราขอรับรองว่าเราได้เลือกผู้ให้บริการเหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลได้รับการประมวลผลอย่างถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยแล้ว นอกจากนี้ เรายังมีหน้าที่ให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเฉพาะตามคำสั่งของเราเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยได้เท่านั้น การใช้ข้อมูลอื่น ๆ ผ่านผู้ให้บริการเหล่านี้จะได้รับการยกเว้น

นอกจากนี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณซึ่งเรามั่นใจว่าเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่จำเป็นภายในกลุ่มมายเวิลด์แล้ว ในกรณีที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและการจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเพื่อให้บริการเฉพาะเจาะจงแก่คุณได้ บริษัทใดๆ ของกลุ่มมายเวิลด์ มีหน้าที่ต่อเราในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในแต่ละกรณีและต้องสอดคล้องตามกฎหมายของไทยด้วยเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการติดต่อด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล SMS หรือการแจ้งเตือน) การติดต่อทางโทรสาร การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือการติดต่อทางจดหมายแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และรายการส่งเสริมการขายของร้านร่วมค้าด้วย ซึ่งระบุข้อเสนอที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณ การสำรวจความพึงพอใจ การดำเนินงานสายด่วนและการทำธุรกรรมการประมวลผล หากและในกรณีที่จำเป็นเพื่อการให้บริการเฉพาะสำหรับคุณ เราจะแจ้งให้ร้านร่วมค้าทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นี้ ในทางกลับกัน ร้านร่วมค้าจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัว ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในแต่ละกรณีและให้สอดคล้องตามกฎหมายของไทยด้วยเท่านั้น กลุ่มมายเวิลด์ดำเนินงานในระดับสากล กิจกรรมทางธุรกิจของเรา โครงสร้างการจัดการ และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคของเราพ้นเกินพรมแดนของประเทศ ดังนั้น เราจึงถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังต่างประเทศด้วย โดยที่เรามั่นใจว่าการส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากร้านร่วมค้า ผู้ให้บริการ และ บริษัทต่างๆ ของมายเวิลด์ ที่อ้างถึงมาข้างต้น เว้นแต่คุณได้ให้ความยินยอมแก่เรา

8. สิทธิในการยกเลิก การได้รับแจ้ง การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการติดต่อ

คุณมีตัวเลือกในการเพิกถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในเว็บไซต์นี้ในอนาคตโดยไม่ระบุเหตุผล การเพิกถอนความยินยอมของคุณจะทำให้เราไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลของคุณอีกต่อไป ถ้าคุณต้องการถอนความยินยอม โปรดส่งคำประกาศมาเป็นแบบลายลักษณ์อักษร (ทางจดหมาย โทรสารหรือทางอีเมล) ไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้:

บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยูที มายเวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ยูนิต เอ็มแอล 1711 ชั้น 17 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 (2) 250 8966
อีเมล: service.th@cashback-solutions.com

โปรดติดต่อเราตามที่อยู่นี้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือหากต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลของคุณด้วย